Zinātniski pētnieciskie darbi

Piedāvātās tēmas skolēniem, veidojot zinātniski pētnieciskos darbus:

 • Talsu rajons trešās atmodas un atjaunotās Latvijas Republikas laikā (notikumi, dalībnieki, atmiņas);
 • ……….. pagasta vēsture;
 • Metālapstrādes rūpnīcas “Talsi” vēsture;
 • ………..kora vēsture;
 • Kolhozu un padomju saimniecību vēsture;
 • Kultūrvēsturiskie pieminekļi konkrētā pagastā;
 • Arheoloģiskie pieminekļi Ziemeļkurzemē;
 • 2.pasaules karā kritušo karavīru piemiņas vietas Talsu novadā;
 • Jaunatnes organizāciju vēsture;
 • 1941.g. tautas skaitīšanas dati kā Talsu vēstures avots;
 • Etnogrāfes Ilgas Madres (1921.- 2002.) mantojums;
 • Kolekcionāra Mārtiņa Brāzmas kolekciju (numismātikas, arheoloģijas) apskats;

Izmantojot Ērika Prokopoviča novadpētniecības materiālu kolekciju:

 • Valdemārpils un tās apkārtnes muižas;
 • Vācu okupācijas laika raksturojums;
 • Valdemārpils pilsētas deputātu padomes darbība ;
 • Izglītības sistēma Latvijā dažādos laikos (no 20.gs.s. līdz 1940.g., 1940./41.g., vācu okupācijas laikā, no 1945.- 1991.g.) ;
 • Valdemārpils vidusskolas vēsture;
 • Šaursliežu dzelzceļa vēsture Ziemeļkurzemē.