AktualitātesPublikācijas

Zemessardzei 30

1991.gada 23. augustā pieņēma likumu „Par Latvijas Zemessardzi”, kas noteica, ka Zemessardze ir brīvprātīgs militārs sabiedrības pašaizsardzības formējums. Dienu vēlāk Latvijas Republikas Zemessardzes priekšnieks Anatolijs Gorbunovs ar pavēli noteica zemessargu kandidātu reģistrāciju pašvaldību teritorijās. Jau pirmajos mēnešos 35 teritoriālajos bataljonos iestājās ap desmittūkstoš cilvēku.

1991.gada 16. decembrī svinīgi zvērestu nodeva pirmie zemessargi no Vandzenes un Laidzes pagasta senajā Dārtes dievnamā, piedaloties Kolkas, Rojas draudzes mācītājam Vilnim Jansonam (1963 – 2007). Zvērestu no 66 zemessargiem pieņēma 41. Talsu bataljona komandieris Kārlis Apsītis – Ozoliņš (1934 – 2008). Svinīgajā pasākumā piedalījās štāba priekšnieks Arnis Freibergs (1939 – 2013), Vandzenes rotas komandieris Ziedonis Āls (1929 – 1994), Laidzes vada komandieris Valdis Dzelzgalvis (1928 – 2011).

2003.gada 31. martā Zemessardzes reorganizācijas laikā Zemessardzes 41. kājnieku bataljons tika pievienots Zemessardzes 46. kājnieku bataljonam.

Kristiāna Skromule,

Talsu novada muzeja speciāliste vēstures jautājumos

! ! ! Atceroties pirmo zemessardzes zvēresta nodošanu pirms 30. gadiem, 14. decembrī plkst. 12.00 Dārtes ev. lut. baznīcā notiks atceres pasākums, kurā piedalīsies Zemessargi un Talsu muzeja darbinieki.

1991. gada 16. decembrī Dārtes baznīcā zvērestu nodod zemessargi no Vandzenes un Laidzes pagasta. ZP 11494/1
Parakstās par zvēresta nodošanu Laidzes vada komandieris Valdis Dzelzgalvis (1928 – 2011). ZP 11494/2

 

 

 

 

 

 

 

 

Svinīgais pasākums 14. decembrī Dārtes ev. lut. baznīcā

Atceroties pirmo Talsu Zemessardzes zvēresta nodošanas mirkli pirms 30 gadiem, 14. decembrī Dārtes ev. lut. baznīcā notika svinīgs pasākums. Sapulcējušies bija gan tagadējā Zemessardzes 46. kājnieku bataljona, gan vēsturiskā 41. bataljona Zemessargi. Pasākuma iniciators bija vecākais zemessargs Ilmārs Deksnis. Klātesošos sveica Zemessardzes 46. kājnieku bataljona komandieris Jānis Lakševics un Zemessardzes 46. kājnieku bataljona veterānu apvienības vadītāja Rota Tesļuka. Pēc siltajiem un cieņpilnajiem apsveikuma vārdiem, visi klātesošie vienojās kopējam foto. Pēc kopbrīža Dārtes baznīcā, zemessargi turpināja gremdēšanos atmiņās pie P. Čevera bunkura. Pasākuma laikā zemessargiem tika izsniegtas 30 gadu izdienas zīmes un Zemessardzes 46. kājnieku bataljona krūšu nozīmes. Pie karstas tējas tases varēja apskatīt arī Talsu novada muzeja fotomateriālus no vēsturiskā zvēresta nodošanas brīža sagatavotajā prezentācijā, kā arī I. Dekšņa sagatavoto video materiālu par Čevera bunkura vēsturi un tapšanu.

Inese Vempere,

Talsu novada muzeja galvenā speciāliste vēstures jautājumos

Publicēts: “Talsu Vēstis”, Nr. 97, 2021, 17. decembrī, 1. lpp.

Foto: Dainis Kārkluvalks