AktualitātesIzstādes muzejāMākslas jaunumiPublikācijas

ZELTS. GAISMA. KRĀSA. LĪNIJA.

Ikonu, gleznu un grafikas izstāde Talsu novada muzejā

Māksla ir tikpat sena, cik cilvēce. Tā ir cilvēka vajadzība un spēja izpausties, runāt krāsu, līniju, formas, ritma, gaismas,  materialitātes  valodā. Kristīgā māksla ir veidojusies un attīstījusies līdzās laikmeta mākslai, savstarpēji ietekmējoties un iedvesmojoties. Tā ir  pārņēmusi mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus no dzīvi apliecinošās  tautas mākslas un izsmalcinātās pilsētvides mākslas, bet piepildījusi tos ar citādu, garīgu saturu un būtību, transformējusi liecībā, apcerē un lūgšanā.

Ikonogrāfija ir Baznīcas tradīcijas māksla, kas seko noteiktam kanonam, kurš ir veidojies gadu simtiem, uzkrājot baznīcas un mākslinieku pieredzi, izsijājot vērtīgo no liekā, atlasot visatbilstošāko un precīzāko, lai varētu skaidri un patiesi paust un atklāt garīgo vēsti, citādību, svētumu. Arī liturģiska māksla ir pastāvējusi līdzās savam laikmetam. Iznesot un izstādot to ārpus Baznīcas, skatītāju uztverē tā kļūst par Vēsti un mākslas darbu. Ikonu gleznotājs, kurš strādā līdzās un izrāda savus darbus ārpus baznīcas, ir laikmeta mākslinieku saimes dalībnieks. Mēs visi savā mākslā runājam vienotu informatīvo kodu valodā.  Turklāt skatītājs, vērojot gleznas,  sev saprotamo un atpazīstamo  nolasa arī ikonā. Vai tieši otrādi – ikonas pazinējs atklāj, ka arī ar  mākslas valodas instrumentiem ir iespējams runāt ne tikai par ikdienišķo, bet arī par pārlaicīgo.

Šajā izstādē muzejā ir apvienojušās piecas latviešu mākslinieces – gleznotājas, grafiķes un ikonu gleznotāja, lai ielūkotos un iedziļinātos viena otras darbā un dotu to tālāk  skatītājam, un, iespējams, pierādīt, ka var vienā izstādē tik dažādi darbi paust vienu domu un noskaņu – par miera pilnu apceri, saprašanos un mīlestību.  Tas mums visiem šodien ir vitāli nepieciešami.

Izstādē piedalās gleznotājas Marta Jurjāne, Elīna Alka Rikmane, Ineta Freidenfelde, ikonu gleznošanas darbnīcas pasniedzēja Evija Rudzīte, kā arī mūsu puses māksliniece grafiķe Baiba Kalna.

Šī izstāde apmeklētājiem, uzrādot Covid potēšanas vai pārslimošanas sertifikātu, būs apskatāma līdz 2021.gada 12.decembrim.

Arī Izstāžu zālē jau iekārtotā Latvijas un Lietuvas lietišķās mākslas meistaru izstāde “Sievietes pasaule”  gaida savus skatītājus; to būs iespējams vērtēt visu decembra mēnesi – līdz 2022. gada 2. janvārim.

Valsts svētku dienā, 18. novembrī, kā ierasts, apmeklētāji muzeju varēs apskatīt bez maksas.

Guna Millersone,

Talsu novada muzeja galvenā speciāliste mākslas jautājumos

Evija Rudzīte “Kristus”, 2021, koks, levkass (grunts), olu tempera
Ineta Freidenfelde “Kliedziens. Trīs”, 2021, audekls/eļļa,autortehnika