Iespieddarbi

Žanis Sūniņš. Gleznas [atklātņu komplekts]

Sastādītāja Guna Millersone, Talsi: Talsu novada muzejs, 2004, 16 atklātnes.
Fotogrāfs Dainis Kārkluvalks, dizainere Laura Feldberga, iespiests Talsu tipogrāfijā, izdots ar VKKF, Talsu pilsētas domes un Talsu novada muzeja atbalstu.Izdots sakarā ar Ž. Sūniņa 100. jubilejas izstādi Talsu novada muzejā. Reproducētas 16 Ž. Sūniņa gleznas no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Latvijas Mākslinieku savienības, Tukuma muzeja, Ventspils muzeja un Talsu novada muzeja krājumiem, kā arī no privātkolekcijām.
bile1