AktualitātesVēstures jaunumi

Žanim Karlsonam – 125

“Lai kādi bijuši laiki, lai kādas mainījušās varas – latvietis vienmēr palicis uzticīgs savai zemei – tēvu zemei. Viņš juties kā tas pasaku milzis, kas bijis neuzvarams tikai tik ilgi, kamēr pieskāries zemei. No tās, tēvu tēvu sviedru un asiņu slacinātās zemes, latvietis sūcis savu spēku un turējies stipri pie tās, kā spēcīgs, zaļoksnējs ozols. Mūsu jaunatnei jāzin, ka tā zeme, ko pārstaigājušas mūsu sentēvu un senmāšu kājas, kur lijuši viņu sviedri, tā zeme, kur netālā pagātnē dārdēja kara troksnis un atskanēja uzvaras gaviles – tā zeme ir svēta. Gļēvuļi un nelieši mēs būsim, ja to aizmirsīsim. Lai savu tautu un dzimteni mīlētu – tā jāpazīst ne tikai savā tagadējā stāvoklī, bet arī pagātnes gaitās ”

(Žanis Karlsons. Lielais mēris Kurzemē. Jelgava 1936.)

Žanis Jānis Karlsons – Vēsturnieks, skolotājs un vairāku grāmatu autors. Dzimis 1899. gada 19. februārī Talsu novada Valgales pagasta “Mazelciņos” saimnieka Jēkaba un sievas Jūles ģimenē. (1) Bijis slavenā luterāņu mācītāja un skolotāja Luda Bērziņa skolnieks Dubultu ģimnāzijā. 1919. gadā absolvējis Rīgas 2. ģimnāziju. (2) Latvijas Neatkarības kara laikā cīnījies pret landesvēru, bermontiešiem un boļševikiem, bijis Cēsu pulka skolnieku rotas sastāvā. (3) 1920. gadā uzsācis filozofijas studijas Latvijas Augstskolas (mūsd. Latvijas Universitāte) Filoloģijas un filozofijas fakultātē. 1933. gadā, ar studiju darbu “Pirmie zemnieku aizsardzības mēģinājumi krievu laikā Vidzemē”, ieguvis vēstures kandidāta grādu. Bijis Latvijas vēstures institūta darbinieks un Valsts centrālā paidagoģiskā institūta (Centrālā izglītības savienība) instruktors un lektors. (4) Strādājis par skolotāju Jelgavas Valsts ģimnāzijā. Ar sievu Loniju – Ernu (dzim. Freija) pasaulē laiduši trīs bērnus – Daumants, Rūta un Valts. (5) 1940. gadā ģimene mainījusi uzvārdu uz “Kalvas”. Otrā pasaules kara beigās dodas bēgļu gaitās uz Vāciju, kur strādā par Eslingenes Tautas augstskolas vadītāju. (6) 1948. gadā ģimene emigrē uz Kanādu. Žanis Jānis Kalva miris 1976. gadā Hamiltonā, Kanādā.

Bibliogrāfija:

  • Ordeņa laikmets Latvijā. Rīga: Valters un Rapa, 1936.
  • Zviedru laiki Vidzemē. Rīga: Valters un Rapa, 1936
  • Lielais mēris Kurzemē. Jelgava: 1936

Citāts par latviešu Tautas augstskolu Eslingenē :

Eslingenes Tautas augstskolas rīkotie kursi, lekcijas un apmācības piesaistījušas līdz 1200 klausītāju, kas cītīgi nododas zināšanu papildināšanai, kā arī jaunu zināšanu un arodu prasmes iegūšanai. Tautas augstskolu vada vēstures un filolog mag. Žanis Kalva. Visi priekšmeti sadalīti 2 nodaļās: vispārizglītojošo zinātņu nodaļa un praktisko zinātņu nodaļa. Pirmajā nodaļā ietilpst valodu kursi (angļu valodai ir 10 mācību grupu ar vairāk kā 1000 klausītāju, bez tam vēl ir franču, vācu, krievu un latīņu valodas grupas.) Pārējie priekšmeti: Latvijas un vispārēja vēsture, dabas zinātnes, ievads filosofijā un astronomijā, kā arī kristīgais pasaules uzskats. Ir arī grāmatvedības un stenogrāfijas kursi. Praktisko zinātņu nodaļā ietilpst tehniskās rasēšanas un installātoru kursi, galdnieku darbnīca. Vislielākais apmeklētāju skaits ir šoferu kursiem. Bez tam vēl ir piensaimniecības un biškopības kursi! (7)

Materiālu sagatavoja: Annija Krovalka, Talsu novada muzeja speciāliste vēstures jautājumos

Attēls: Vēsturnieks Žanis Karlsons-Kalva (2. no kr.), ar ģimeni meitas un dēla iesvētībās. [Kanāda], 1950.gada 21.maijs. Fotogrāfs nezināms. Rakstniecības un mūzikas muzejs – RTMM 743125

1.Ž. Grauds. “Talsu novada rakstnieki un zinātnieki,” no: Talsu novads ([Talsi]: Talsu un Tukuma studentu biedrības izdevums, 1935), 409.

2.7427 fonds, 1374, LVVA, Rīga. ( Latvijas Universitātes studentu datu bāze, pieejama arī: https://www.archiv.org.lv/studenti/index.php?id=1&kods=2&rinda=0&uzvards=Karlsons&vards=%C5%BDanis&dzimg=&dzim=&fakultate=&matrikula=&lieta=&gads=&apraksts=)

3.Valija Jankevica. No Ārlavas līdz Ņujorkai. ([Rīga]: Gauja, 1987), 98.

4.Valsts centrālais pedaigoģiskais institūts 1925. – 1930. (Jelgava: Valsts centrālā pedaigoģiskā institūta izdevums, 1931), 36.

5.“Citu iestāžu sludinājumi,” no: Valdības Vēstnesis Nr.51. (02.03.1940)

6.“Tautas augstskolas ar tūkstošiem klausītāju,” no: Bavārijas Latviešu Vēstnesis: Latvian News Bulletin in Bavaria Nr. 8 (23.02.1946)

7.Ibidem.