Uncategorized

Žaņa Sūniņa prēmija vizuālajā mākslā

Arī šogad Talsu novada pašvaldība Mākslas dienu laikā pasniegs Talsu mākslinieka Žaņa Sūniņa (1904-1993) vārdā nosaukto prēmiju vizuālajā mākslā.

Kopš 2004. gada prēmija tiek piešķirta Talsu novada māksliniekam vai mākslinieku grupai kā apbalvojums par augstvērtīgiem sasniegumiem, spilgtu un radošu devumu vizuālajā mākslā iepriekšējā kalendārā gada laikā vai laika periodā, kurā darbi ir parādīti publiskā telpā – izstādē, personālizstādē.

Konkursa mērķis ir apzināt un novērtēt sasniegumus vizuālajā mākslā Talsu novadā, sekmēt jaunrades attīstību, orģinālu ideju un projektu īstenošanu novadā, popularizēt novada unikalitāti mākslas jomā, kā arī finansiāli atbalstīt novada māksliniekus.

Pretendentus prēmijas piešķiršanai var ieteikt jebkurš Talsu novada iedzīvotājs līdz 20. aprīlim plkst. 17.00,  iesniedzot personīgi Talsu novada muzejā Kārļa Mīlenbaha ielā 19, Talsos, Talsu novadā vai nosūtot pa pastu, vai  elektroniskā pasta adresē novadamuzejs@talsi.lv

Iesniedzamā informācija:

Ziņas par mākslinieku vai mākslinieku grupu: vārds, uzvārds; darba vieta, amats vai dzīves vieta un nodarbošanās; juridiskām personām – nosaukums un vadītāja vārds, juridiskā adrese, kontaktinformācija.

Īsu mākslinieka vai mākslinieku grupas radošās darbības aprakstu, t.sk. informāciju, kad un kur mākslinieka darbs vai darbi ir parādīti publiskā telpā, un precīzu formulējumu, par ko prēmija piešķirama.

Pieteicēja vārds, uzvārds, kontaktinformācija (telefona numurs, e- pasta adrese), datums.

Mākslas dienu svinīgais pasākums un prēmijas pasniegšana notiks 13. maijā plkst. 16.00 Talsu novada muzejā.

Žaņa Sūniņa prēmijas vizuālajā mākslā pieteikuma veidlapa: http://www.talsumuzejs.lv/wp-content/uploads/2023/03/Z.Sunina-premijas-veidlapa.pdf

Žaņa Sūniņa prēmijas vizuālajā mākslā nolikums: http://www.talsumuzejs.lv/wp-content/uploads/2023/03/Z.Sunina-premijas-pasniegsana-1.pdf