Aktualitātes

Vilkmuižas ezera senkapi

vilkmuiza

Vilkmuižas ezers – 800m garš, 200m plats, lielākais dziļums – 13m. Ievērojams kuršu senlietu glabātājs. Vēl 19.gs. bija savienots ar Talsu ezeru. No ezera ziemeļu gala iztek Dzelzupe.

Vilkmuižas ezera senkapi ir viens no interesantākajiem kuršu arheoloģiskajiem pieminekļiem, kas kopā ar Pilskalnu un Baznīckalnu veido vienotu arheoloģisko pieminekļu kompleksu. Ezera austrumu krastā, tagadējās Ezera ielas rajonā, 11. – 14.gs. atradusies kuršu kulta vieta mirušo sadedzināšanai. Tos pārvērta pelnos kopā ar ieročiem, rotaslietām un darbarīkiem, bet sārta atliekas nogremdēja ezerā.

Pirmie nejaušie atradumi konstatēti 1928.g., kad kāds talsinieks, ar garā kātā iestiprinātu grābekli, āliņģī meklējot pazudušo žibuli, no ezera izvilka vairākas senlietas. 1934.g. pirmos zinātniskos pētījumus veica arheologa E.Šturma vadībā. Ieguva vairāk kā 1000 senlietas, kas papildināja tajā laikā ne visai pilnīgo priekšstatu par kuršu kultūru vēlā dzelzs laikmeta beigu posmā. 1936.g. pētījumus turpināja arheologs H.Riekstiņš, no ezera izceļot 1810 senlietas, pārsvarā rotaslietas – bronzas aproces, saktas, kaklariņķus, dzelzs ieročus, zirglietas, jātnieku piederumus.

1953.g. ezerā pētījumus veica Talsu un Ventspils Novadpētniecības muzeju ekspedīcija J.Znotiņa un A.Šulca vadībā. Vairāk kā 600 arheoloģiskajos izpētes darbos iegūtās senlietas var aplūkot Talsu novada muzejā.

1967.g. arheologa J.Apala vadībā ezerā pirmo reizi veikti ugunsapbedījumu pētījumi zemūdens apstākļos. Tika konstatēts, ka senlietas izvietotas izkliedētās grupās ap nelielām bedrītēm vai to dibenā. Novērotas atsevišķu pāļu un mietu paliekas, kuru nozīme un saistība ar senajiem apbedījumiem nav noskaidrota. 1936.gadā ezerā atrasta vienkoča laiva.

2012. gada Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros Talsu novada muzejs izveidojis ceļojošo izstādi “Vilkmuižas ezera senkapi”. Izstādes pamatā ir pētījumi par Vilkmuižas ezeru kā valsts nozīmes arheoloģijas pieminekli. Informācija un fotomateriāli digitālā veidā eksponēti uz 8 piekaramām planšetēm.

Izstādes autore -Inese Vempere,

Talsu novada muzeja galvenā speciāliste vēstures jautājumos