Iespieddarbi

Viena nakts [izstādes buklets-ielūgums]

Sastādītāja Guna Millersone, Talsi: Talsu novada muzejs, 2003, ilustrācijas.
Fotogrāfs Dainis Kārkluvalks, dizainere Agata Muze, iespiests Talsu tipogrāfijā,
Izdots ar VKKF, Talsu novada muzeja, SIA „Talsu Vēstis” un Talsu pilsētas domes atbalstu.Talsu Krūmu mākslas grupas inspirētās izstādes „Viena nakts” buklets-ielūgums.
Izstāde notika Talsu novada muzejā un Latvijas Mākslinieku savienības galerijā Rīgā 2003. gadā. Reproducēti daudzi izstādes darbi: glezniecība, grafika, dažādas instalācijas, objekti, fotogrāfijas, kuri interpretē nakts tēmu.
bile2