AktualitātesKrājuma jaunumi

Viena diena muzeja krājumā

2020. gada 9. septembra lietus iekrāsotajā dienā muzeja vēsturiskās ēkas apmeklētāji varēja ieskatīties krājuma speciālistu ikdienas darbā. Redzētais liecina par digitalizācijas procesu, kurā laikmetīgi tiek dokumentēta gadu desmitiem vāktā un rūpīgi glabātā manta. Senatnes liecības drīkst aizskart tikai ar baltos cimdos tērptām rokām.

Foto: Sandis Priede
Foto: Sandis Priede