Vēsture

Talsu novada muzejs atrodas augstākajā no pilsētas deviņiem pakalniem – Tiguļu kalnā. Pirms vairāk nekā simts gadiem šis zemes gabals piederēja Nurmuižas baronam Firksam un uz tā atradās Tiguļu – Upseju mājas un tīrums. 1883. gadā Oktes muižas barons Heinrihs Hermanis Pēteris Jūliuss Vilhelms fon Firkss (1831 – 1889) noslēdza zemes maiņas līgumu ar vecāko brāli Otto fon Firksu (1830 – 1908). Līgumu zemesgrāmatā ierakstīja 1884. gada 16. augustā. 1888. gadā sākās jaunās ēkas celtniecība noārdīto zemnieku māju vietā. Pēc Heinriha fon Firksa nāves ēkas celtniecību turpināja viņa dēls Fridrihs Otto fon Firkss (1869 – 1927).  Pilsētas māja, saukta  „Villa Hochheim”, tika pabeigta 1892. gadā. Jaunajā ēkā dzīvoja Fridriha Otto fon Firksa māte Auguste Henriete fon Firksa (dzimusi Rinka, 1843 – 1929) un māsa Jūlija Anna (dz. fon Firksa).  Ēka būvēta neoklasicisma stilā kā vienstāvīga garenbūve ar augstu, rustotu cokolstāvu un divslīpju jumtu. Vienlaikus ar ēkas celtniecību iekārtoja ainavu parku, izmantojot pauguraino reljefu, dīķi un skatu uz pilsētu. Daļa koku stādu ievesti no Vācijas, daļa no tolaik pazīstamās Šocha dārzniecības Salaspilī. Šodien šī teritorija ir Talsu dendroloģiskais parks.

Līdz 1920. gadu sākumam ēku apdzīvoja Fridriha fon Firksa ģimene.  Zemes reformas laikā zemi un ēkas piešķīra Izglītības ministrijai valsts vidusskolas ierīkošanai. 1923. gadā šeit atvēra Valsts Talsu vidusskolu, kas 1929.gadā ieguva ģimnāzijas statusu.

Atsaucoties uz Latvijas Etnogrāfiskā muzeja aicinājumu – dibināt novados muzejus un vākt materiālus – ēkas pirmā stāva telpās 1923.gadā iekārtoja Talsu vēstures muzeju ar 9 nodaļām; muzeja pamatlicējs bija skolotājs un novadpētnieks Teodors Dzintarkalns (1874 – 1937)  un muzeja darbā iesaistījās arī 1924.gadā dibinātās Latviešu Senatnes pētītāju biedrības Talsu nodaļa. Ieinteresējot šajā darbā skolotājus, skolēnus un sabiedrību, līdz 1928. gadam jau bija savākts 8500 dažādu priekšmetu.

Teodors Dzintarkalns muzeja dibināšanu uzskatīja par vienu no lielākajiem sasniegumiem Talsos pēc Pirmā pasaules kara.
Otrā pasaules kara laikā muzeja arhīvs un lielākā daļa priekšmetu gāja bojā. Saglabājušos priekšmetus izvietoja divos muzejos – Talsu apriņķa vēstures muzejā Baznīcas laukumā 2 un Talsu apriņķa Mākslas muzejā Fabrikas ielā 1.

1945.gada septembrī padomju vara abus muzejus apvienoja Talsu vēstures un mākslas muzejā, ierādot telpas Rožu ielā 7 – nacionalizētā ēkā, kas bija piederējusi Talsu pilsētas advokātam Vilim Kaijgaram.

Muzejs Rožu ielā 7 kļuva par dabas un vēstures pieminekļu izpētes, mākslas un kultūras dzīves centru. Direktora Jāņa Znotiņa vadībā (1949 – 1960) notika arheoloģiskās izpētes darbi Vilkumuižas ezerā, apkopoti fakti un izdotas brošūras par Talsu pilsētas vēsturi un 1905. gada notikumiem Talsos un apkārtnē.

Direktores Annas Rasas laikā (1968 – 1994) tika izveidota muzeja struktūra, papildināts muzeja krājums, iekārtotas ekspozīcijas un tematiskas izstādes, rīkotas zinātniskās konferences un kompleksās materiālu vākšanas ekspedīcijas Talsu rajona ciemos, aizsākta starptautiskās muzeju dienas un vērienīgu mākslas dienu rīkošana (1983 – 1989).

No 1994. gada līdz 2020. gadam muzeja direktore bija Mirdza Jonele. Viņa veiksmīgi turpināja iepriekšējo direktoru aizsākto darbu. Viens no galvenajiem uzdevumiem bija sagatavot muzeja pārcelšanos no privātmājas Rožu ielā 7 uz tagadējo ēku.

1996. gada 21. decembrī Talsu novada muzejs ar plašu un svinīgu sarīkojumu atgriezās tā vēsturiskajās telpās K. Mīlenbaha ielā 19, kur izstādes un ekspozīcijas izvietotas ēkas trijos stāvos. Direktore panāca jaunas krājuma ēkas un izstāžu zāles celtniecību.

No 2020. gada 1. septembra muzeju vada Uldis Jaunzems-Pētersons.

Muzejam vairākkārt mainīti nosaukumi Talsu vēstures muzejs, Talsu novada pētīšanas muzejs (kad 1948. gadā atklāja pirmo vēstures un mākslas ekspozīciju), Talsu novadpētniecības muzejs, Tukuma novadpētniecības un mākslas muzeja filiāle (1963 – 1966), Talsu novadpētniecības un mākslas muzejs (1966 – 1996). 1996. gadā muzejs ieguva pašreizējo nosaukumu -Talsu novada muzejs.