Vēsture un etnogrāfija

Arheoloģijas nodarbības skolēniem

Nodarbības veidotas kopā ar vēstures skolotāju un novada vēstures metodiskās apvienības vadītāju Antru Grūbi.

Nodarbības veidotas izmantojot šobrīd izglītībā aktuālo kompetenču pieeju un tajās skolēni iepazīs Ziemeļkurzemei raksturīgo arheoloģisko mantojumu un muzeja 2019. gadā atklāto moderno arheoloģijas ekspozīciju “Ceļojums senatnē”.

Arheoloģijas nodarbības īstenotas ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu, mērķprogrammā “Latvijas Skolas somas satura radīšana Latvijas muzejos”.

Nodarbības sagatavotas dažādiem skolēnu vecumposmiem – sākot no 4. klases līdz vidusskolai. Pirms nodarbības skolotāji saņems informāciju par plānoto norisi un citiem būtiskiem jautājumiem.

Programmas ilgums:  90 minūtes.
Informācija un pieteikšanās: tālr. 29102628.

Programmas cena, atbilstoši muzeja cenrādim:

 • skolēnu grupai muzeja teritorijā, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums – € 0.80 personai;
 • skolēnu grupai muzeja teritorijā, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums – € 0.40 personai;
 • skolēnu grupai ārpus muzeja teritorijas, neieskaitot transporta izmaksas – € 1.00 personai.

Izglītojoša programma “Zīmes”

Programma 1. – 12. klasei.

Nodarbības laikā varēsiet mācīties pazīt latviešu seno rakstu zīmes, izprast to nozīmi, atpazīt tās uz dažādiem priekšmetiem, kā arī atpazīt zīmes un spēlēt latviešu zīmju bingo.

Atbilst Valsts izglītības satura centra vizuālās mākslas programmas tēmām “Telpa un vide”; “Forma”; Ritms un ornaments, kompozīcija”, mājturības un tehnoloģijas programmas tēmām “Adīšana”; “Izšušana”, “Kokapstrāde”, “Metālapstrāde”, “Grafiskā valoda”.

Programmas ilgums:  40-50 minūtes.
Informācija un pieteikšanās: tālr. 29102628.

Programmas cena:

 • skolēnu grupai muzeja teritorijā, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums – € 0.80 personai;
 • skolēnu grupai muzeja teritorijā, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums – € 0.40 personai;
 • skolēnu grupai ārpus muzeja teritorijas, neieskaitot transporta izmaksas – € 1.00 personai;
 • pieaugušo grupai muzeja teritorijā – € 2.00 personai;
 • pieaugušo grupai ārpus muzeja teritorijas, neieskaitot transporta izmaksas – € 2.50 personai.

Muzeja cenrādis

Izglītojoša programma “Mini, mini mīkliņu”

Programma no pirmsskolas sagatavošanas grupas vecuma bērniem līdz 6. klasei, arī pieaugušajiem.

Vingrināsiet prātu latviešu tautas mīklas minēdami. Pareizās atbildes ieraudzīsiet, aplūkojot vairāk nekā trīsdesmit priekšmetu no muzeja krājuma.

Programmas ilgums:  40 – 60 minūtes.
Informācija un pieteikšanās: tālr. 29102628.

Programmas cena:

 • skolēnu grupai muzeja teritorijā, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums – € 0.80 personai;
 • skolēnu grupai muzeja teritorijā, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums – € 0.40 personai;
 • pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu grupai muzeja teritorijā – € 0.40 personai;
 • skolēnu grupai ārpus muzeja teritorijas, neieskaitot transporta izmaksas – € 1.00 personai;
 • pieaugušo grupai muzeja teritorijā – € 2.00 personai;
 • pieaugušo grupai ārpus muzeja teritorijas, neieskaitot transporta izmaksas – € 2.50 personai.

Muzeja cenrādis

Izglītojoša programma “Sibīrija”

Programma 7.-12. klases skolēniem.

Programmā uzzināsiet par deportācijām 1941. un 1949. gadā. Programmas laikā tiek apskatīta izstāde “Sibīrija bērnu likteņos” .

Programmas laikā apgūstamās kompetences: sociālā un pilsoniskā kompetence, kultūras izpratnes kompetence, valodu kompetence.

Atbilst Valsts izglītības satura centra pamatizglītības Latvijas vēstures programmai 9. klasē; vidusskolas Latvijas un Pasaules vēstures programmai.

Programmas ilgums:  40-60 minūtes.
Informācija un pieteikšanās: tālr. 29102628.

Programmas cena:

 • skolēnu grupai muzeja teritorijā, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums – € 0.80 personai;
 • skolēnu grupai muzeja teritorijā, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums – € 0.40 personai;
 • skolēnu grupai ārpus muzeja teritorijas, neieskaitot transporta izmaksas – € 1.00 personai.

Muzeja cenrādis

Vēstījums par barikāžu laiku

Programma 5. – 12. klasei.

Piedāvājam:  ierakstus no Latvijas Radio arhīva, tā laika notikumu dalībnieku atmiņas, 1991. gada barikāžu muzeja un Talsu novada muzeja izveidoto foto slaidrādi un iespēju iejusties barikāžu dalībnieku lomās.

Programmas ilgums:  40 – 60 minūtes.
Informācija un pieteikšanās: tālr. 29102628.

Programmas cena:

 • skolēnu grupai muzeja teritorijā, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums – € 0.80 personai;
 • skolēnu grupai muzeja teritorijā, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums – € 0.40 personai;
 • pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu grupai muzeja teritorijā – € 0.40 personai;
 • skolēnu grupai ārpus muzeja teritorijas, neieskaitot transporta izmaksas – € 1.00 personai;
 • pieaugušo grupai muzeja teritorijā – € 2.00 personai;
 • pieaugušo grupai ārpus muzeja teritorijas, neieskaitot transporta izmaksas – € 2.50 personai.