AktualitātesKrājuma jaunumiPublikācijas

VEIDOSIM IZSTĀDI KOPĀ!

Saistībā ar šogad maijā paredzēto izstādi par 20. gadsimta radiouztvērējiem un mūzikas atskaņošanas aparātiem, Talsu novada muzejs aicina visus novada iedzīvotājus iesaistīties izstādes sagatavošanā. Lai izstāde veidotos plašāka un bagātīgāka, muzejs labprāt pieņemtu dāvinājumā radioaparātus un mūzikas atskaņotājus. Tie tiktu iekļauti muzeja krājumā un, kā sava laika materiālās un garīgās kultūras liecinieki, savu vēsturisko un māksliniecisko vērtību dēļ, būtu saglabāti nākamajām paaudzēm. Tā ir vienīgā iespēja kā nepieļaut šo priekšmetu aiziešanu zudumā. Tikai muzejs kā pētnieciska un vienlaicīgi kultūras iestāde ne tikai rūpējas par materiālo vērtību saglabāšanu, bet ar ekspozīciju un izstāžu palīdzību iepazīstina sabiedrību ar mūsu priekšteču dzīvesveidu, tikumiem, rūpēm un pārdzīvojumiem caur priekšmetiem, kas viņus raksturoja un atspoguļoja noteikta laikaposma vēsturisko ainu. Jo saturiski bagātāka muzeja izstāde, jo labāk ir paveikts sabiedrības izglītojošais darbs par pagātnes notikumiem un to lieciniekiem.

Tā kā vēsture ir stāsts par pagātni, bet muzeja izstāde ir tās spogulis, kura veidošanā tiek izmantoti pagātni raksturojošie priekšmeti, Talsu novada muzejs aicina iedzīvotājus iesaistīties šī stāsta tapšanā. Aicinām visus, kuru īpašumā atrodas 1970., 1980., 1990. gadu vai senāki radiouztvērēji, magnetolas, mūzikas centri un vinila skaņuplašu atskaņotāji, nodot tos muzeja rīcībā uz izstādes laiku vai dāvināt muzeja krājumam. Mūs interesē arī populāru mūziķu un mūzikas grupu izdotās vinila skaņuplates un audio kasetes. Svarīgas ir arī fotogrāfijas, kurās līdz ar cilvēkiem ir iemūžināti radiouztvērēji vai mūzikas aparāti. Liela nozīme ir žurnāliem ar tajos esošām radio programmām, radiouztvērēju un pārējās audio tehnikas lietošanas instrukcijām un aprakstiem, kā arī iespieddarbiem, kas atbilstoši izstādes tēmai atspoguļo ikdienas dzīvi Talsu novadā 20. gadsimtā.

Lūgums visus, kuri gatavi palīdzēt citiem ielūkoties un izbaudīt netālās senatnes radio un mūzikas atskaņošanas aparātus, nodot tos Talsu novada muzejam Kārļa Mīlenbaha ielā 19, iepriekš sazinoties pa tālruni 29102628 (muzejs) vai 29327054 (Alfrēds).

Sekosim slavena spāņu gleznotāja Pablo Pikaso (1881–1973) izteiktajam atzinumam: “Dodiet man muzeju, un es to piepildīšu.”

Alfrēds Moseičuks,

Talsu novada muzeja krājuma glabātājs

 

 

 

 

Attēli: No interneta resursiem