Uncategorized

Vasarā aicinām skolēnus pievienoties muzeja kolektīvam

PIETEIKŠANĀS VAKANCEI IR BEIGUSIES! Paldies par lielo atsaucību!

Aicinām jauniešus 15-20 gadu vecumā pieteikties vasaras darbam klientu apkalpošanas speciālista amatā jūnijā un jūlijā. Elektroniski reģistrēties pasākumam skolēni var no 2023. gada 10. maija, aizpildot pieteikuma anketu Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā.

Talsu novada muzejs sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru piedāvā iespēju jauniešiem pavadīt vienu vasaras mēnesi, strādājot muzejā un iepazīstot kultūrvietas ikdienu. Projekts -„Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta mērķis: veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.

Projekta dalībnieki: skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

Projekts tiek īstenots skolēnu vasaras brīvlaika mēnešos no 1. jūnija līdz 31. augustam. Skolēns projektā piedalās uz laiku līdz vienam vai diviem mēnešiem. Talsu novada muzejs piedāvā skolēnam vakanci uz vienu mēnesi – jūnijā vai jūlijā.

Pieteikties projektam skolēni aicināti, aizpildot pieteikuma anketu Nodarbinātības Valsts aģentūras tīmekļvietnē – https://www.nva.gov.lv/lv/skolenu-vasaras-nodarbinatiba-skoleniem?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F