Izstādes muzejāMākslas jaunumi

Valda Buša gleznu izstāde Talsu novada muzejā

„Talsos”. 1994

No 6. jūlija līdz 9. augustam Talsu novada muzeja trīs zālēs iekārtota izcilā gleznotāja Valda Buša ( 1924-2014 ) darbu izstāde.

Valdis Bušs ir dzimis latgalietis, bet viņa sabiedriskā un radošā darbība vairāk saistīta ar Jūrmalas pilsētu. Šeit viņš izkopa savu ekspresīvo un krāšņo gleznotāja rokrakstu: to raksturo spilgtas spektra krāsas, temperamentīgs špahteļa vēziens un liela brīvība motīvu atlasē, inspirējoties no dabas.

No 1979. līdz 1988. gadam Valdis Bušs ir Jūrmalas mākslinieku grupas vadītājs; viņš panāk, ka šajā laikā pilsētas māksliniekiem piešķir 14 darbnīcas! Un 1980. gados aizsākās jūrmalnieku draudzība ar Talsu māksliniekiem, kura rezultējās apmaiņas izstādēs un daudzos kopīgos plenēros visos gadalaikos un diennakts stundās ( arī nakts plenēros ). Atskatoties šodien, var teikt, ka Valda Buša neatkarīgā un brīvā personība, viņa, bieži vien, nekaunīgie spriedumi par mākslu, laiku un laikabiedriem, viņa uzdrošināšanās pakāpe glezniecībā it ietekmējusi Talsu Krūmu mākslas grupu tās sākumos jau nu pavisam noteikti; šodien Buša glezniecisko principu turpinājumu varam redzēt Talsu māksliniekā Andrī Vītolā.

Valdis Bušs nodzīvoja spilgtu mūžu: liktenis kara gados viņam lika pabūt abās frontēs, tad sekoja izsūtījums, un tomēr Valdim laimējās piepildīt savu sapni un palikt par mākslinieku, dzīvot patiesībā apskaužami grezni, jo pēdējos trīsdesmit mūža gadus viņš gleznoja gandrīz vai katru dienu! Mākslinieka ģimene pēc viņa aiziešanas 2014. gadā ir aizsākusi darbu inventarizāciju, ir izdots pirmais apkopojošais darbu katalogs, saskaitīto gleznu skaits sasniedzis jau vairākus tūkstošus, un paralēli šim darbam tiek rīkotas Valda Buša izstādes gan Latvijā, gan ārzemēs. Talsos izvēlējāmies rādīt Buša 1980. – 1990. gadu darbus, lai klāt varētu pievienot arī mūsu muzejā esošos viņa dāvinājumus; darbi tapuši Talsu pusē un mums blakus esot, tie tagad uzjundī atmiņas par kopā aizvadīto laiku un skaistu draudzību.

Tikšanās brīdis ar mākslinieka ģimeni Talsu novada muzejā paredzēts 16. jūlijā plkst. 16:00.

Guna Millersone,

Talsu novada muzeja galvenā speciāliste mākslas jautājumos

bušs
Talsu un Jūrmalas mākslinieku vienas dienas plenērs 1985. gada rudenī pie Ķūļciema Dzedru baznīcas. No kreisās: Roberts Ozolpupa, Žanis Sūniņš, Guna Millersone, Ritma Lagzdiņa, Maira Veisbārde, Jānis Lagzdiņš. Priekšplānā – Valdis Bušs.
„Ziema”. 1991
„Ziema”. 1991