Vakances

Talsu novada muzejs izsludina atklātu konkursu uz vakanto
APKOPĒJA amatu uz PUSSLODZI (Kods pēc Profesiju klasifikatora 9112 01).

Galvenie amata pienākumi:
• tīrības un kārtības uzturēšana koplietošanas telpās;
• putekļu slaucīšana katru darba dienu;
• grīdas slaucīšana katru darba dienu;
• mitrā grīdas mazgāšana katru darba dienu;
• atkritumu savākšana un iznešana uz atkritumu konteineru katru darba dienu;
• logu mazgāšana;
• atsevišķu telpu uzkopšana pēc pieprasījuma.
Prasības pretendentiem:
• rūpīga pieeja darba pienākumiem;
• vēlama darba pieredze;
• labas saskarsmes prasmes.
Piedāvājam:
• Pusslodzes darbu uz nenoteiktu laiku;
• Atalgojumu 250 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
• Interesantu darba vidi;
• Iespēju brīvajā laikā bez maksas apmeklēt valsts un pašvaldību muzejus;
• Elastīgu darba laiku.
Iesniedzamie dokumenti:
• Dzīves apraksts (CV);
Darba vieta:
• Talsi, Kārļa Mīlenbaha iela 19, LV-3201

Pieteikums jāiesniedz vai jāiesūta līdz 2022. gada 12. oktobra plkst. 15.00. Pēc šī termiņa
iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiks vērtēti.

Nosūtot savu CV un pieteikuma vēstuli, Jūs piekrītat, ka Talsu novada muzejs veic Jūsu
personas datu apstrādi. Šajā gadījumā personas datu apstrādes nolūks ir veikt atbilstošu
darbinieku atlasi un izvērtēšanu darba tiesisko attiecību nodibināšanai Latvijas likumdošanā
noteiktajā kārtībā. Ja ar Jums netiks noslēgtas darba tiesiskās attiecības, Jūsu CV un
pieteikuma vēstule tiks izdzēsta trīs mēnešu laikā pēc vakances aizpildīšanas, ja vien Jūs
nebūsiet norādījis, ka Jūsu iesūtītos dokumentus Talsu novada muzejs var saglabāt , lai
sazinātos ar Jums par iespējamiem darba piedāvājumiem nākotnē.

Pieteikumu ar visiem iesniedzamajiem dokumentiem var sūtīt pa pastu adresātam: Talsu
novada muzejs, Kārļa Mīlenbaha ielā 19, Talsos, LV-3201, vai iesūtīt e-pastā ar norādi
“Apkopēja amatam”: novadamuzejs@talsi.lv

Uzmanību! Konkursa komisija līdz š.g. 14. oktobrim sazināsies tikai ar tiem pretendentiem,
kas tiks aicināti uz darba interviju.