Aktualitātes

Top jauna muzejpedagoģiskā programma

Laikā, kad komunikācija lielākoties notiek attālināti caur elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, izglītojošais darbs muzejā nav apstājies, bet cenšas radīt pievilcīgu piedāvājumu attālinātai norisei un tiek strādāts pie jaunu programmu izveides.

Top jauna muzejpedagoģiskā programma par laiku, tā skaitīšanu no senatnes līdz mūsdienām. Tajā būs iespējams uzzināt par to, kā cilvēki sāka skaitīt laiku, kādēļ tas bija nepieciešams.

Neliels ieskats: vispirms cilvēki tālā senatnē ievēroja gadalaiku maiņu – tā diktēja, kad labāk sēt labību, kad tā jānovāc. Laiks tika skaitīts no vienas ražas līdz nākamajai. Ievērojot kādu nozīmīgu notikumu, to noteica par laika sākumu – pirmo gadu.

Interesanti, ka diennakts dalījumu 24 stundās, stundas dalījumu 60 minūtēs un minūtes dalījumu 60 sekundēs ieviesa Senās Divupes iedzīvotāji pirms vairāk nekā 4 000 gadu.

Programmas laikā paredzēta iepazīstināšana ar laika skaitīšanas ierīcēm muzeja krājumā un praktiskā nodarbība, kuras laikā skolēniem būs iespēja pagatavot savu laika skaitīšanas ierīci.

Gaidām, kad apmeklētāji varēs pārkāpt muzeja slieksni un izbaudīt klātienes apmeklējumu.

Raimonds Felšs,

Talsu novada muzeja galvenais speciālists izglītojošā darbā

Titulattēls: “Gustav Becker” galda pulkstenis gaiša metāla apvalkā ar stiklu un zvanīšanas uzgriezni. Metāls, stikls, d–12 cm. 20. gs. 20. g. TNMM 1089/6. Foto: Sandis Priede

Sienas pulkstenis. Koks, metāls, 42×32 cm. 19. gs. beigas. TNMM 12312

Foto: Sandis Priede