Izstādes muzejāVēstures jaunumi

1941. gada 14. jūnijā uz Sibīriju izsūtītajiem Talsu novada iedzīvotājiem veltīta izstāde “To dienu acīm”

Daumanta Birznieka zīmējums "Baltijas iedzīvotāju deportācija"
Daumanta Birznieka zīmējums “Baltijas iedzīvotāju deportācija”

18. maijā plkst. 13.00 Talsu novada muzejā atklāta 1941. gada 14. jūnijā uz Sibīriju izsūtītajiem Talsu novada iedzīvotājiem veltīta izstāde “To dienu acīm”.
Otrā pasaules kara priekšvakarā nacistiskā Vācija un komunistiskā Padomju Sociālistisko Republiku Savienība slepeni vienojās par vairāku neatkarīgu Austrumeiropas valstu teritoriju savstarpēju sadalīšanu. Atbilstoši t.s. Molotova – Ribentropa slepenajam papildprotokolam PSRS ietekmes zonā iekļāva visas trīs Baltijas valstis. 1940.gada 17.jūnija rītā padomju karaspēka daļas pārgāja Latvijas robežu un jau plkst.12.00 ienāca Rīgā. Latvijas militārā okupācija kļuva par notikušu faktu.
Tās „likumību” nostiprināja Padomju Sociālistisko Republiku Savienības Augstākās Padomes 5. augusta lēmums apmierināt „latviešu tautas lūgumu” un uzņemt Latvijas Padomju Sociālistisko Republiku PSRS sastāvā kā „līdztiesīgu” padomju sociālistisko republiku. Šie notikumi krasi izmainīja daudzu Latvijas iedzīvotāju likteņus.
Tiem sekoja 1941. gada 14. jūnija šausmu nakts, kad no Latvijas tika vardarbīgi deportēti 15 443 iedzīvotāji, no kuriem daudzi dzimtenē vairs nekad neatgriezās. 1941. gada 8. jūlija laikraksts „Tēvija” par to raksta : „Miljoniem nogalinātu, nobendētu, nomocītu, miljoniem badā mirušu, slimību pārņemtu. Neviens karš nav nesis tādu postu, kā Staļina miera gadi, neviena katastrofa tādu haosu, kā viņa „darbs pēc plāna”. Un katra nākamā diena nesa arvien ko jaunu, arvien ko šausmīgāku.”
Izstādē 1941. gada 14. jūnija notikumi un dzīve izsūtījumā atspoguļota caur Daumanta Birznieka dienasgrāmatu zīmējumos, Osvalda Grandmaņa dienasgrāmatas fragmentiem un Adeles Eimanes, Māras Eimanes un Augustes Bergas no izsūtījuma 1946–1950.g. sūtītām vēstulēm.
Izsūtīto cilvēku atmiņu pieraksti, fotogrāfijas, vēstules, piemiņas lietas, tālaika laikraksti, dokumenti un vēstures pētnieku izzinātais veido uzskatāmu vēstījumu mūsu jaunajai paaudzei.

Lidija Grīnvalde,
Talsu novada muzeja speciāliste vēstures jautājumos