Uncategorized

Tiekas Kurzemes reģiona muzeju vadītāji

Marta mēneša pēdējā dienā Talsu novada muzejā pirmo reizi pulcējās Kurzemes reģiona valsts akreditēto muzeju vadītāji un krājuma glabātāji, lai atskatītos uz nozīmīgākajiem paveiktajiem darbiem 2015. un iepazīstinātu ar iecerēm 2016. gadā. Sanāksmē tika pārstāvēti: Kuldīgas novada muzejs, Vērgales pagasta muzejs, Pāvilostas novadpētniecības muzejs, Latvijas Ceļu muzejs, Aizputes novadpētniecības muzejs, Kazdangas muzejs, Latvijas Lauksaimniecības muzejs, Jaunpils muzejs, Bārtas muzejs, Kandavas novada muzejs, Tukuma muzejs, Apriķu novadpētniecības muzejs, Jaunmoku pils muzejs, Jūrmalas pilsētas muzejs, Jūrmalas Brīvdabas muzejs, J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs, Liepājas muzejs, Kubalu skola – muzejs, Rojas Jūras zvejniecības muzejs, Ventspils muzejs un Talsu novada muzejs. Viesu vidū bija reģionu muzeju pārstāvju kopā sanākšanas iniciatori – Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Muzeju nodaļas vadītājs Jānis Garjāns, vecākā referente Anita Jirgensone un pārvaldes vecākā referente Jana Šakare.

Sanāksmes ievaddaļā viesus patīkami pārsteidza Talsu kristīgo klaunu uzstāšanās, kuras labsirdīgā humorā paustā vēsts lika pasmaidīt katram par savām vājībiņām un atraisīja tālākos runātājus.

Visu muzeju kopīgais uzdevums ir glabāt kultūrvēsturisko mantojumu un to komunicēt sabiedrībā. Novadu muzejus vieno apstāklis, ka tie pirmām kārtām ir vajadzīgi sava reģiona apmeklētājiem. Par to liecina statistika. Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Muzeju nodaļas vadītājs Jānis Garjāns raksturoja muzeju kā dzīvu organismu, kas piedzīvo dažādas fāzes. “Pamatveids, ar ko muzejs iet pie apmeklētāja, ir ekspozīcijas un izstādes. Tās kļuvušas par prioritāti, kam cenšamies piešķirt finansējumu,” sacīja Garjāna kungs. Viņš atgādināja kolēģiem – nebaidīties izvirzīt lielus, ambiciozus mērķus, tiekties uz kvalitāti, kas saistīta ar mūsdienīgo piedāvājumu, sadarboties ar citiem muzejiem un muzeju atbalstošām cilvēku grupām.

Katras ekspozīcijas pamatā ir ilgstošs pētnieciskais darbs, kuru veic muzeja speciālisti. Bet darba rezultātu un vēstījumu jāmāk pārtulkot vizuālajā valodā, sadarbojoties ar mākslinieku. Izcilu sadarbības paraugu ekspozīcijas izveidē prezentēja Miks Mitrēvics – digitālā dizaina “Dd Studio” mākslinieks.

Pēc sanāksmes un diskusijām viesiem bija iespēja apskatīt Talsu novada muzeja krātuves telpas, priekšmetu izvietojumu un glabāšanas apstākļus, kas saņēma atzinīgu vērtējumu.

Sanāksmes dalībnieki pozitīvi novērtēja šādu reģiona muzeju pārstāvju tikšanos, atzīstot, ka redzētais un dzirdētais palīdz kopīgi saprast – kā virzīties uz labu rezultātu.

Gita Japiņa,

Talsu novada muzeja galvenā speciāliste darbā ar sabiedrību

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *