AktualitātesVēstures jaunumi

Teodors Dzintarkalns – izcils sava laikmeta kultūras darbinieks un novadpētnieks

22.februārī dzimis latviskās pašapziņas veicinātājs un popularizētājs, senatnes tradīciju pētnieks, glabātājs un skolotājs Teodors Dzintarkalns (1874 – 1937). Viņš Talsu pilsētas vēstures lappusēs ierakstīts uz mūžu – pirmkārt un galvenokārt par to, ka 1923. gadā viņa vadībā nodibināja Valsts Talsu vidusskolas kultūrvēstures muzeju, otrkārt, ka viņš uzņēmās Talsu pilsētas galvas pienākumus, darbojās Talsu Latviešu sadraudzīgajā biedrībā, Pieminekļu komitejā, Latvijas senatnes pētītāju biedrības Talsu nodaļā.

Teodors Dzintarkalns neapšaubāmi ir latviskās kultūras veicinātājs, jo periodikā publicējis kultūrvēsturiskas ievirzes rakstus, izdevis vairākas Talsu novada vēsturei veltītas grāmatas.

Plāksne no T. Dzintarkalna mājas “Dzintari”, izgatavota ap 1930. gadu. TNMM 3769

Unikāls kultūrvēsturisks piemineklis valsts mērogā ir Teodora Dzintarkalna iecerētais un izlolotais ar tautiskā romantisma iezīmēm tapusī māja Laucienes pagastā “Dzintari”. 1930. gadā nacionālā stila mākslinieks un ilustrators (tolaik – Latvijas Mākslas akadēmijas students) Kārlis Sūniņš (1907 – 1979) mājas iekšieni rotāja ar sienas gleznojumiem ar mitoloģiskiem motīviem. Sienas gleznojumiem pieskaņotas top arī latviskiem ornamentiem  rotātas mēbeles un gaismekļi. Nams kļuva par pirmo Latvijas dievturu svētnīcu.

Kristiāna Skromule,

Talsu novada muzeja speciāliste vēstures jautājumos

Sākuma attēls: Žanis Sūniņš (1904 – 1994) “Talsu senatnes pētnieks – Teodors Dzintarkalns”. 1927. gads. TNMM 477

Pūra lāde, piederējusi Valsts Talsu ģimnāzijas direktora Anša Dreimaņa meitai Larisai Inārai Vīgandei (dzim. Dreimanei), kura to saņēmusi mantojumā no krusttēva T. Dzintarkalna 1937. gadā. TNMM 30900

Foto: Sandis Priede