Izstādes muzejāKrājuma jaunumi

Talsu tautas nama audēju kopas “Talse” un Talsu novada muzeja krājuma izstāde “Brunči – lindraki”

Bruncu izstade
Foto: Sandis Priede

Tuvojas gada garākā diena un Saulgriežu nakts, ko izsenis svinam ārpus telpām un sajūtam saikni ar dabu. Šo nakti cenšamies svinēt kopā ar savu dzimtu, ar tuvākiem kaimiņiem un draugiem. Tas ir laiks, kad izjūtam savu piederību dzimtajai vietai un latviešu tautai. Laiks, kad piedomājam par mūsu tradīcijām un kad gribas un vajag uzvilkt tautas tērpu.

Ierosmi tērpa izvēlei īstākās nakts svinībām var rast izstādē “Brunči – lindraki”, kas apskatāma Talsu novada muzejā no 17. jūnija. Izstādē varēs aplūkot Ziemeļkurzemes un Talsu novada tautas tērpa brunču krāsainību, košumu un dažādību. Tautas tērpa brunču paraugus nemaz nav tālu jāmeklē – muzeja krājumā atrodami gan 19. gadsimta beigās austi novada brunči, gan, gatavojoties Dziesmu svētkiem, 1920.-30. gados pēc seniem paraugiem darinātie brunči. Arī meistari ir tuvumā – audēju kopa pie Talsu tautas nama darbojas jau no 1959. gada, bet savu tagadējo nosaukumu “Talse” audējas izvēlējās savā piecdesmitajā jubilejas gadā (2009), kad darbojās mākslinieces Antras Auziņas vadībā. Antras iesākto turpina jaunā pulciņa vadītāja Mudīte Siliņa. Čaklās audējas ir atvēlējušas savus darbus izstādei muzejā, lai novada ļaudis varētu priecāties par krāsu ziedu, tuvāk iepazīt no mūsu senčiem mantotās tradīcijas un varbūt rast ierosmi sava tautas tērpa darināšanai vai iegādei.

Rakstu krājumā “Talsu novads”  A. Karnups par Talsu novada brunčiem raksta: “Visnozīmīgāko īpatnību lindrakiem piešķir krāsainās strīpas, kas gāja no augšas uz leju. Kopā ar lielo kroku daudzumu augšmalā, šīs strīpas piešķir apģērbam kustīgu dzīvību. Katra audēja tās liek pēc sava prāta, vienu platāku, otru šaurāku, ievērojot noteiktus krāsas atkārtošanās posmus.” Nebija divu vienādu brunču, jo katrai audējai ir savs rokraksts, amata prasme. Krāsojot dzijas, nevar panākt vienādus krāsas toņus. Tie atkarīgi no dzijas un izmantotās krāsvielas kvalitātes, kodinātāja, pat no ūdens cietības un, protams, no krāsotāja izveicības. Krāsu dažādība, kas mūsu puses brunčos var sacensties ar varavīksni, visā košumā redzama arī audēju kopas “Talse” darinātajos brunču audumos. Tikšanās ar audēju kopas “Talse” dalībniecēm un izstādes atklāšana 17. jūnijā plkst.14:00. Izstāde apskatāma līdz 11. septembrim.

Daija Lēmane,  Talsu novada muzeja galvenā krājuma glabātāja