Izstādes ārpus muzejaVēstures jaunumi

“Talsu sporta skolai – 70”

Izstāde “Talsu sporta skolai – 70” apskatāma Talsu sporta nama vestibilā, sagatavota 2023. gada 15. septembrī.

Uz 10 planšetēm izveidotā izstāde dod nelielu ieskatu Talsu sporta skolas vēsturē no 1952. gada līdz 2023. gadam.

Talsu rajona Tautas izglītības nodaļas Bērnu sporta skola darbību uzsāka 1952. gada rudenī. Jau 10. septembrī par jaunizveidotās sporta skolas direktora vietas izpildītāju iecēla Haraldu Hartmani. Pēc nepilna mēneša, 1. oktobrī direktora pienākumus uzņēmās Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūta absolvents Laimonis Veinbergs. Oktobrī tika pieņemti sporta skolas treneri: Eduards Zolts, Ernests Velde, Haralds Hartmanis, Teodors Vecriņķis (Vecrinks), Elmārs Bebrišs, Augusts Strautmanis. 10. decembrī par vecāko treneri iecēla Moniku Veinbergu. 1952. gada 2. novembrī Talsu 2. septiņgadīgās skolas zālē notika sporta skolas svinīgā atklāšana. Jau uzreiz sporta skolā sāka darboties vieglatlētikas, vingrošanas, slēpošanas, futbola un šaha nodaļas. Skola uzsāka darbību ar nepilniem 150 audzēkņiem. Gadu gaitā būtiski mainījies ne vien audzēkņu, treneru skaits, bet arī nodaļu skaits no 5 līdz 11.

Izstādes autore: Kristiāna Skromule, Talsu novada muzeja speciāliste vēstures jautājumos