Lekcijas

“Talsu novada tautas tērps un valkāšanas tradīcijas” (04.04.2014)

Lekcijā apskatīti Talsu novada muzeja krājumā savāktie sieviešu tautas tērpi, galvenokārt etnogrāfisko tērpu atdarinājumi, gatavoti pagājušā gadsimta 20. – 30.gados. Apskatot krājuma tērpus, runā par tā sastāvdaļām: krekliem, villainēm, brunču dažādību dažādos pagastos, galvas rotām un to valkāšanas tradīcijām. Ieskatam un salīdzināšanai tiek parādīti arī Dienvidkurzemes vai citu novadu tērpi.
Pieteikšanās pa tālr.: 63222770, 29102628- Daija Lēmane, galvenā krājuma glabātāja.
IMG_0050