Aktualitātes

Talsu novada muzejs sāk apsekot novada dievnamus

Vakar, 14. jūnijā, muzeja speciālisti devās apsekot Talsu novada dievnamus. Pirmajā braucienā tika apsekoti 6 no tiem, tiek plānoti vēl divi braucieni šajā vasarā, lai tiktu apsekoti pārējie novada dievnami.

Muzeja speciālisti paviesojās Balgales eveņģēliski luteriskajā baznīcā, Strazdes eveņģēliski luteriskajā baznīcā, Leprazorija evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Nurmes eveņģēliski luteriskajā baznīcā, Sabiles evaņģēliski luteriskajā baznīcā un Sabiles sinagogā.

Viens no uzdevumiem ir novērtēt un fiksēt baznīcu patreizējo stāvokli, pievienojot aktuālo fotofiksāciju jau esošajiem materiāliem. Tie tiek apkopoti topošajam kultūrvēsturiskā mantojuma informācijas centram, pie kura izveides strādā muzejs.

Bez fiksācijas un izvērtējuma muzeja darbiniekiem ne mazāk svarīgi ir zināt par kultūrvēsturisko vērtību esību, izzināt novada kultūrvēsturisko mantojumu ne tikai materiāli fiziskā nozīmē, bet arī lūkoties uz vēsturisko kontekstu un apstākļiem, kas ir noteikuši, kāpēc viens vai otrs dievnams ir radies konkrētajā vietā, un kāda ir bijusi tā tālāka attīstība.

Krājuma nodaļas vadītāja Ona Kaudze piebilst: “Brauciens bija vērtīgs un izzinošs. Tikām vietās, kur parasti apmeklētājus nelaiž, piemēram, Nurmuižas baznīcas kapenēs. Tajās 13 sarkofāgos no 17.-18. gs., apglabāti fon Firksu piederīgie. Kopumā ņemot, bēdīgā stāvoklī atrodas gandrīz visas apsekotās baznīcas, īpaši Leprazorija baznīca. No šīm 6 baznīcām apmierinošā stāvoklī ir Balgales baznīca. Visām baznīcām slikais faktors – mitrums.“

Jau pēc apskatītiem sešiem novada dievnamiem var secināt, ka tie ir ļoti dažādi gan apjoma, gan platības, gan draudzes un tehnisko parametru ziņā. Kopumā Talsu novadā ir 28 lūgšanu nami.

“Daudziem no novada dievnamiem kopīgas ir finanšu problēmas, draudžu samazināšanās un īpašuma piederības jautājumi. Arī darbinieku kapacitāte finanšu līdzekļu piesaistei un projektu rakstīsanai. Acīm redzami ieguvēji ir tie, kur draudzēs ir jauni, aktīvi, ieinteresēti cilvēki. Sirsnīgas un interesantas bija sarunas ar vietējiem entuziastiem, kuri mūs katrā vietā sagaidīja,“ stāsta izstāžu un ekspozīciju kuratore Ziedīte Začeste.

Apsekošanas laikā tika uzņemtas fotogrāfijas ar reālo ēku un apkārtnes stāvokli. Daļa speciālistu šāda veida braucienā devās pirmo reizi. “Man kā salīdzinoši jaunam muzejniekam bija ļoti interesanti apskatīt baznīcas nu jau ar krājuma glabātāja aci. Tas ir pavisam citādāk, jo katrā lietā izdodas saskatīt daudz lielāku vērtību un nozīmīgumu. Katrai ir bijis savs spozmes mirklis, gan arī pamestības gadi, kāda to spozmi ir atguvusi, bet kādai līdz tam vēl tāls ceļš ejams,“ pauž Krājuma glabātāja Evija Zapacka.

Pirmajā dievnamu apsekošanas reizē piedalījās muzeja direkors Uldis Jaunzems-Pētersons, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs Uldis Ķēniņš, Krājuma nodaļas pārstāves Ona Kaudze un Evija Zapacka, Pētniecības nodaļas speciālistes Kristiāna Skromule un Inga Pētersone, kā arī izstāžu un ekspozīciju kuratore Ziedīte Začeste.

Laura Ratniece