Aktualitātes

Talsu novada muzejs – prakses vieta jaunajiem speciālistiem

Talsu novada muzejs un Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte ir parakstījusi līgumu par studējošo prakses nodrošināšanu.

Muzejs un Latvijas Universitāte vienojušies par sadarbību studējošo prakses vietu nodrošināšanā un prakses organizēšanas procesu īstenošanā bakalaura studiju programmas “Vēsture un arheoloģija” studējošajiem 80 stundu apjomā.

Savos iespaidos par praksi Talsu novada muzejā dalījās Latvijas universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes studente Annija Krovalka.

“Muzeoloģijas prakse pamatā ir saistīta ar darbu muzeja krājumā. Prakses mērķis ir iegūt padziļinātas zināšanas par muzeja krājuma ievākšanu, sistematizēšanu, krājuma priekšmetu dokumentēšanu, kā arī tās mērķis ir attīstīt prasmes muzeju krājumu praktiskai pielietošanai pētniecībā un darbā ar sabiedrību.”

Jautājot, ko Annija ir ieguvusi pēc prakses beigšanas, viņa apliecina, ka spēj kvalitatīvi apgūt visas kursa anotācijā minētās prasmes. Ikdiena muzejā ir dinamiska, tāpēc salīdzinoši neilgajā prakses laikā varēja iegūt pieredzi plašās zināšanās darbā ar muzeja krājumu.

“Varēju piedalīties krājuma priekšmetu ievākšanā, gan izbraukumā, gan priekšmetus uzņemot tepat muzejā. Visus iegūtos materiālus vajadzēja aprakstīt un sistematizēt, lai tie būtu ērtāk pieejami muzeja vajadzībām. Priekšmetu aprakstīšana un līguma sastādīšana, lai gan sākotnēji šķita būs garlaicīgs un ilgs process, man izdevās diezgan labi un arī katra priekšmeta padziļināta izpētīšana izrādījās ļoti interesanta, tāpēc laiks pagāja nemanot.”

Annija stāsta, ka pievienotā vērtība prakses laikam Talsu novada muzejā noteikti bija iespēja piedalīties Talsu novada dievnamu apsekošanā. Tā bija lieliska izglītojošā pieredze un pierādījums, ka darbs muzejā gluži neatbilst maldīgajam stereotipam par ilgām stundām starp noputējušiem grāmatu plauktiem. Tomēr visspilgtāko iespaidu man noteikti atstāja ekskursija muzeja krājumā.