Iespieddarbi

Talsu novada muzejs / Talsi Regional Museum [buklets]

AttēlsSastādītāja un tekstu autore Gita Japiņa, Talsi: Talsu novada muzejs, 2010, 24 lpp., ilustrācijas.
Fotogrāfi Sandis Priede, Laura Feldberga, Dainis Kārkluvalks, dizainere Dina Dzelme, tulkotāja angļu valodā Stella Pelše, iespiests tipogrāfijā “Imanta”
latviešu un angļu valodās. Sniegts īss informatīvs un vizuāls ieskats par muzeja krājuma, vēstures, mākslas un dabas nodaļām, par izglītības un izklaides programmām, kontaktinformācija.
img704