AktualitātesIespieddarbi

Talsu novada muzeja raksti III

Sastādītāja Zanda Konošonoka. Talsi : Talsu novada muzejs, 2019. 416 lpp., attēli.

Rakstu autori: Ona Kaudze, Dace Alsberga, Zanda Konošonoka, Guntars Tenne, Antra Grūbe, Alfrēds Moseičuks, Lidija Grīnvalde, Kristiāna Skromule, Linda Smilga-Šimpermane.

Fotogrāfiju autori: Sandis Priede, Arturs Priedītis, Ansis Druviņš, Kārlis Celmiņš, Marika Vanaga, Lidija Grīnvalde, Silva Bendrāte, Antra Grūbe, Dace Alsberga, Toms Grīnbergs, G. Šnikvalds.

Talsu novada muzejs turpina tradīciju ik pēc trīs gadiem ar izdevumu vēstīt par Talsiem, kaimiņnovadiem un Latvijai svarīgiem notikumiem, faktiem un cilvēkiem.

Grāmatas autoru pulkā – muzeja speciālisti un novadpētnieki. Pētījumi izdevumā izkārtoti tematu hronoloģiskā secībā un aptver laiku no 19. gadsimta līdz pat mūsdienām. Grāmatas nobeigumā – vācbaltu dzejnieces Elizabetes Gerkes atmiņu fragments, ko no vācu valodas tulkojusi Indra Čekstere. Izdevumam pievienots Personu rādītājs.

Līdztekus Talsu novada muzeja krājumam izmantoti Latvijas Nacionālā arhīva, Talsu pamatskolas; LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavas “Babīte” materiāli; SIA “Talsu televīzija” arhīvs; Antona Kivlenieka, Austras Lasenbergas privātie arhīvi; interneta resursi.

Grāmatas izdošanu finansiāli atbalstījis Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Izdevums pieejams Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, tas dāvināts Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga novadu bibliotēkām un skolām.

Izdevumu var iegādāties Talsu novada muzejā.

Anotācija izdevuma rakstiem: Anotācija

Talsu novada muzeja raksti III digitālā versija: TNM raksti III WEB

One thought on “Talsu novada muzeja raksti III

Comments are closed.