Iespieddarbi

Talsu novada muzeja raksti II

Sastādītāja Zanda Konošonoka. Talsi : Talsu novada muzejs, 2016. 252 lpp., attēli.

Rakstu autori: Inga Doniņa, Kristiāna Skromule, Ilona Miezīte, Alīda Zigmunde, Guntars Tenne, Alfrēds Moseičuks, Antra Grūbe, Zanda Konošonoka, Daija Lēmane, Ona Kaudze, Jana Grostiņa, Guna Millersone.

Fotogrāfiju autori: Sandis Priede, Valdis Frēlihs, Dainis Kārkluvalks, Ilze Kārkluvalka, Ansis Druviņš, Alberts Zirnis, Jānis Lerhs.

Makets, attēlu apstrāde: Sandis Priede.

Muzeja speciālistu un pieaicināto autoru pētījumi apskata daudzpusīgu tēmu loku. Izdevums atspoguļo norises Talsu un kaimiņu novados no 11. gadsimta līdz 1990. gadiem, īpaši akcentējot Talsu novada vēsturi un kultūras mantojumu.

Līdztekus Talsu novada muzeja krājumam izmantoti Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Latvijas Kara muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Talsu Galvenās bibliotēkas, biedrības “Aleksandra Pelēča lasītava” un privātpersonu materiāli.

Grāmatas izdošanu finansiāli atbalstījuši: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Talsu novada pašvaldība.

Izdevums pieejams Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, tas dāvināts Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga novadu bibliotēkām un skolām.

Anotācija izdevuma rakstiem: Anotācija

Talsu novada muzeja raksti II digitālā versija:TNM-raksti-2-WEB