Iespieddarbi

Talsu novada muzeja raksti I

Sastādītāja Zanda Konošonoka, maketētājs Sandis Priede. Talsi : Talsu novada muzejs, 2013. 244 lpp.
Talsu novada muzeja rakstu krājumā apkopoti muzeja speciālistu un vieslektoru pētījumi. Tie veltīti Talsu un kaimiņnovadu vēsturei un aptver laiku no 16. gadsimta līdz 1990. gadiem.Rakstu autori: Rūdolfs Brūzis, Gita Japiņa, Zanda Konošonoka, Kristiāna Skromule, Inese Vempere, Maija Zimele, Gundega Grīnuma, Daija Lēmane, Lidija Grīnvalde, Ona Kaudze.
Attēli no Talsu novada muzeja, Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma, Laidzes pamatskolas muzeja, Jura Haberkorna, Zigurda Kalmaņa privātkolekcijām.
Fotogrāfiju autori: Sandis Priede, Rūdolfs Brūzis, Ilgonis Grosvalds.
Grāmatas izdošanu finansiāli atbalstījuši: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Talsu novada pašvaldība, Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Kultūras pārvalde”, AS SEB banka.
Izdevums pieejams arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Talsu, Dundagas, Rojas, Mērsraga novadu bibliotēkās un skolās.
Talsu novada muzeja raksti I digitālā versija: TNM I raksti WEB