Aktualitātes

Talsu novada muzejā pabeigti projektēšanas izpētes darbi

Talsu novada muzeja ēkai ir vairāk nekā simts gadi, un tās pamati jau vairākus gadu desmitus cieš no pārlieku augsta mitruma līmeņa. Lai šo problēmu novērstu, tiks uzsākta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde Talsu novada muzeja galvenās ēkas hidroizolācijas un centralizētas lietus notekūdeņu sistēmas izveidei.

Gan būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, gan autoruzraudzību būvdarbu laikā par 39 000 eiro (bez PVN) veiks SIA „Balts un melns”.

Pirms dokumentācijas izstrādes uzsākšanas bija nepieciešams veikt izpēti un atsevišķās vietās atsegt galvenās ēkas pamatus.

Tā kā ēkas vecums sniedzas pāri simts gadiem, tās pamati jau gadu desmitus cieš no kritiski augsta mitruma līmeņa. Šīs problēmas iemesls daļēji ir slikta hidroizolācija. Ēkai nav nodrošināta efektīva lietus ūdeņu novadīšana, kas būtiski ietekmē ēkas pamatu un sienu tehnisko stāvokli.

2020. gada septembrī Talsu novada muzeja galvenā ēka tika apsekota, atklājot virkni būtisku problēmu. Tehniskās apsekošanas atzinumā tika norādīti seši neatliekami veicami pasākumi un vēl 20 veicami darbi. No tiem trīs tika īstenoti 2021. gadā, tomēr lielākā problēma tika atklāta ēkas pamatos un mūros, tādēļ neapmierinošā stāvoklī esošās kāpnes, ko Būvniecības valsts kontroles birojs slēdza 2021. gada augustā, ir tikai problēmas redzamā daļa.

2023. gadā tika rasta iespēja iekļaut nepieciešamo finansējumu iestādes kopējā budžetā un septembra sākumā tiks oficiāli parakstīts līgums ar uzņēmumu SIA „Balts un melns”.

Šis projekts ne tikai sniegs jaunu dzīvi Talsu novada muzeja vēsturiskajai ēkai, bet arī nodrošinās tās ilgtermiņa saglabāšanu un atjaunošanu.

Uldis Jaunzems-Pētersons, Talsu novada muzeja direktors.