AktualitātesKrājuma jaunumiMākslas jaunumi

Talsu novada muzeja mākslas krājuma jaunieguvumi

Arī pandēmiju laikā muzeja krājums lēni un vienmērīgi var papildināties. Jāatzīmē pat, ka tieši šajā laikā noticis ievērības cienīgs fakts: ar Valsts Kultūrkapitāla fonda cienījamu piešķīrumu muzeju atbalsta programmā Talsu muzejs ir iegādājies divu mūsdienu Talsu mākslinieku gleznas – Andra Biezbārža gleznu “Varavīksne” un Zigurda Poļikova “Pilskalna mežābeles”. Nenoliedzami, tas ir ne tikai šo abu gleznotāju – šī gada jubilāru – daiļrades pieklājīgs novērtējums, bet arī Talsu Krūmu mākslas grupas kā profesionāli pārliecinošas mākslinieku vienotnes visa radošā darba vērtējums tās pastāvēšanas 35. gadadienā. Jāpiebilst, ka Valsts Kultūrkapitāla fonds regulāri reizi gadā finansē mūsu mākslas krājuma papildināšanas iepirkumus, bieži vien  arī restaurācijas darbu izdevumus.

Kā ļoti labs dāvinājums muzejam jānovērtē trimdas mākslinieka Osvalda Rožkalna (1910, Rīgā – 1989, Vircburgā, Vācijā) divu gleznu nonākšana mūsu muzeja krājumā – tas noticis, pateicoties mākslinieka ģimenes lēmumam. Kā zināms, izstāde “Osvalds Rožkalns – trimdinieks dzīvē un mākslā” bija pēdējā izstāde muzeja Izstāžu zālē pirms ārkārtējā stāvokļa noteikšanas valstī. Tā bija arī kā pārsteigums Talsu novada mākslas zinātājiem – izrādījās, ka Osvalda Rožkalna vecāki ir no Ārlavas un Lubezeres puses nākuši. Šī mākslinieka iepazīšana tagad Latvijā ir kļuvusi par pārsteigumu arī pat labiem latviešu glezniecības zinātājiem.

Nupat nesen vēl saņēmām jauku dāvinājumu no gleznotājas Skaidrītes Elksnītes(1929 – 2002) māsīcas Sarmītes Grūtupas, bijušās talsinieces – piecpadsmit ar mākslinieces roku zīmētus oriģinālapsveikumus un sešas ielūguma kartītes. Tas nav bijis vienīgais dakteres Grūtupas dāvinājums muzejam; pirms vairākiem gadiem no viņas  ieguvām tēlnieka-novadnieka Jura Mauriņa medaļu “Zaļkalns”.

Guna Millersone,

Talsu novada muzeja galvenā speciāliste mākslas jautājumos