AktualitātesKrājuma jaunumi

Talsu novada muzeja jaunieguvumi – fotogrāfijas un dokumenti

Katru gadu Talsu novada muzeja krājumu papildina vairāki simti priekšmetu. Tos visus nav iespējams izlikt apskatei, tāpēc atzīmējot 18. maiju – Starptautisko muzeju dienu, muzejs piedāvā aplūkot dažus jaunieguvumus.

Redzamas fotogrāfijas un dokumenti par mūsu novada četrām personām, kuri devuši ieguldījumu gan izglītības un kultūras jomā, gan mūsu valsts neatkarības iegūšanā. Tie ir Žanis Zumbergs (1905. gada revolūcijas dalībnieks Dundagā), Kārlis Šnēbergs (Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris), Ansis Dreimanis (Talsu Valsts vidusskolas, vēlāk ģimnāzijas, ilggadējs direktors) un Alfrēds Fabriciuss (fotogrāfs – amatieris).

Pateicamies Ritai Langmanei no Ģibzdes, Ilzei Dambergai no Talsiem, Inārai Vīgandei no Ķelnes Vācijā, Valdai Kalvei no Rīgas un ikvienam, kas palīdzējuši papildināt mūsu novada muzeja krājumu. Veidosim arī turpmāk mūsu novadu krāšņāku ar kultūrvēsturiskām liecībām.

Digitalizētos krājuma priekšmetus ir iespējams apskatīt Latvijas Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā (adrese: www.nmkk.lv).

Ona Kaudze,

Talsu novada muzeja galvenā krājuma glabātāja