Iespieddarbi

Talsu novada muzeja gleznu kolekcija. Izlase / Talsi Regional Museum Art Collection. Selected works [katalogs]

Sastādītāja un teksta autore Guna Millersone, Talsi: Talsu novada muzejs, 2009, 36 lpp., ilustrācijas.
Fotogrāfs Sandis Priede, dizainere Dina Dzelme, tulkotāja angļu valodā Stella Pelše, redaktore Iveta Boiko, iespiests tipogrāfijā Imanta, latviešu un angļu valodās, izdots ar VKKF un Talsu novada muzeja atbalstu.Izstāde „Talsu novada muzeja gleznu kolekcija. Izlase” bija apskatāma Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā 2009. gada februārī, pašlaik lielāko daļu no tās var redzēt ekspozīcijā Talsu novada muzejā. Katalogā ir sniegta Talsu muzeja mākslas kolekcijas veidošanās gaita no 20. gs. 20. gadiem līdz mūsdienām, uzsverot II pasaules kara laikā iegūto darbu nozīmību. Reproducēti izcilākie gleznu kolekcijas darbi (J. Tīdemanis, K. Ubāns, U. Skulme, F. Fībigs,  J. Pūpols, K. Miesnieks, K. Neilis, L. Liberts, A. Artums, F. Milts, J. Matisons,  J. Rikmanis, M. Rozentāls, O. Viduks, Ž. Sūniņš, J. Spriņģis, M. Stīpnieks).
scan0014