Aktualitātes

Talsu novada muzeja darbinieki piedalās Muzeju forumā

2020. gada 14. janvārī Latvijas Kara muzejā notika Latvijas Muzeju biedrības rīkotais  Muzeju forums “Gada Kopsavilkums. Neērtie jautājumi”, kurā piedalījās muzeju darbinieki no visas Latvijas. Talsu novada muzeju forumā pārstāvēja galvenā krājuma glabātāja Ona Kaudze, krājuma glabātāji Alfrēds Moseičuks un Marta Kirilova un galvenā speciāliste izglītojošā darbā Ieva Priede.

Muzeju foruma pirmajā daļā Vidzemes Augstskolas docētāja Linda Veliverronena prezentēja tendences tūrismā un to ietekmi uz muzeju darbu, savukārt sociālās pedagoģijas profesore Liesma Ose stāstīja par cilvēku attiecībām Latvijas sabiedrībā ar nosaukumu „Neērti jautājumi un drosme darīt: impulsi pārmaiņām”.

Otrajā daļā foruma dalībnieki kādā no darba grupām (krājuma darbs,  pētniecība un izstāžu veidošana, iekšējā komunikācija, muzejpedagoģija, muzeju attīstības tendences) diskutēja par muzeju darba aktualitātēm un nepieciešamajām pārmaiņām, risinājumiem vai veicamajiem uzlabojumiem no muzeju darbinieku skatupunkta.

O. Kaudze, A. Moseičuks un M. Kirilova piedalījās darba grupā “Darbs ar muzeja krājumu”, kurā pārrunāja Lielbritānijas muzeju krājuma pārvaldības standartu “Spectrum” un Lielbritānijas Muzeju asociācijas uzsākto iniciatīvu “Kolekcijas 20–30”, kā arī diskutēja par muzeja krājuma dokumentāciju, pieejamību, aprūpi un restaurāciju, pārvaldību un plānošanu un nepieciešamajiem resursiem.

I. Priede vadīja muzejpedagogu darba grupu, kurā dalībnieki iepazinās ar muzeju situāciju programmā “Latvijas skolas soma” un diskutēja par neērtajiem jautājumiem un iespējamajiem risinājumiem programmā “Latvijas skolas soma”, atgriezeniskās saites veicināšanu muzejpedagoga darbā,  dažādības veicināšanu muzejpedagoģijā un muzejpedagoga nozīmi muzeja darbā kopumā.

Pasākuma noslēgumā notika paneļdiskusija, kurā darba grupu vadītāji un diskusijas vadītājs Mārtiņš Mitenbergs  apkopoja darba grupās gūtos secinājumus un izvērtēja, kas bijuši 2019. gada aktuālie un neērtie jautājumi muzejos un ko muzeju nozare kopīgiem spēkiem var darīt, lai tos risinātu.  

Ieva Priede, Talsu novada muzeja galvenā speciāliste izglītojošā darbā

Foto: Jana Šakare, Daina Auziņa