Talsu mākslinieku – novadnieku darbu izstāde

janis-andris-osis
Jānis Andris Osis “Kariatīdes un atlanti ačgārnā perspektīvā”

Ir pagājuši trīs gadi un atkal pienācis laiks tradicionālajai Talsu mākslinieku-novadnieku izstādei Talsu novada muzejā; šai tradīcijai ir pavisam sena vēsture: I Talsu apriņķa gleznotāju darbu izstāde notika 1929. gadā toreizējā Sadraudzīgās biedrības nama zālē ( tagad Talsu tautas nams ). Šo izstāžu aizsācējs bija toreiz Latvijas Mākslas akadēmijas students Žanis Sūniņš, viņam piebiedrojās vēl divi mākslas studenti no Talsiem – Kārlis Sūniņš un Kārlis Freimanis, arī divi ģimnāzisti – Jānis Alsbergs un Raimonds Scunks. Astoņdesmit septiņu gadu gaitā tradīcija ir noturējusies, neskatoties uz pasaules karu ( arī tad šīs izstādes notika ) un sabiedrisko formāciju maiņām. Notiekošais sabiedrībā ir atspoguļojies mākslinieku darbos – no nacionāli tautiskā stila jūsmas un kara laika bēgļu tematikas, tad no padomju laika patosa līdz mūsdienu brīvībai un „bezrobežām”.

Inta Dobrāja “Gleznotāja”

Šī gada izstādē piedalās 29 autori: muzejs veidojis izstādi no Talsu, Rīgas, Liepājas, Limbažu novada, Siguldas un Ventspils novada, kā arī ārzemēs ( Vācijā, Beļģijā ) dzīvojošu, ar mūsu novadu saistītu mākslinieku darbiem. Tiks pārstāvēta glezniecība ( Inta Dobrāja, Tatjana Krivenkova, Dzintra Vīriņa ), grafika, instalācija, tekstilmāksla (Aija Baumane), objekti (Jānis Andris Osis) keramika (Arta Dumpe), metālmāksla un fotogrāfija. Ir nodrukāts izstādes buklets.

Izstāde abās muzeja ēkās būs apskatāma no 20. oktobra līdz 4. decembrim; tikšanās ar māksliniekim paredzēta 16. novembrī plkst 16:00.

 

Guna Millersone,

izstādes kuratore