Iespieddarbi

Talsu mākslinieki 90. gados / Artists of Talsi in the 90s [katalogs]

Sastādītāja Guna Millersone, teksta autore Inese Baranovska, Talsi: Talsu novada muzejs, 1999, 34 lpp., ilustrācijas.

Fotogrāfs Dainis Kārkluvalks, dizainers Juris Boiko, tulkotāja angļu valodā Solveiga Osīte, iespiests Talsu tipogrāfijā latviešu un angļu valodās, izdots ar VKKF, SIA „Talsu Vēstis” un Talsu rajona padomes atbalstu.
Sniegts ieskats Talsu mākslinieku radošajā darbībā 20. gs. 90. gados – sākot ar konceptuālajām izstādēm „Katla māksla” (1990) un „Tā es ar` var`”, ar pirmajām ārzemju izstādēm Dānijā, ieiešanu jaunajā muzeja ēkā un izstādēm tajā.  Mākslas darbu reprodukcijas un īsas biogrāfijas dod iespēju iepazīties ar 9 Talsu māksliniekiem (A. Biezbārdis, O. Feldbergs, G. Kalsere, D. Kārkluvalks, R. Lagzdiņa, G. Millersone, J. Spriņģis, M. Sapuns, A. Vītols).
327_scan0019