Iespieddarbi

Talsu mākslinieki. 2000 – 2005 / The Talsi Artists [katalogs]

Sastādītāja Guna Millersone, teksta autore Inese Baranovska, Talsi: Talsu novada muzejs, 2006, 40 lpp., ilustrācijas.
Fotogrāfi Uldis Balga, Dainis Kārkluvalks, Jānis Heidemanis, Āris Krauze, Ilgonis Grosvalds, dizainere Dina Dzelme, tulkotāja angļu valodā Līva Ozola, redaktore Iveta Boiko, iespiests tipogrāfijā Imanta latviešu un angļu valodās, izdots ar VKKF, Talsu rajona padomes, Talsu novada muzeja, SIA „Talsu Vēstis” un Hansabankas atbalstu.Sniegts ieskats Talsu mākslinieku grupas 5 gadu radošajā darbībā: trīs atvērumos rādīta mākslas notikumu vizuālā hronika (izstādes Talsos, Latvijā, ārzemēs; projekti, akcijas, performances, objekti). Publicēts vizuālais materiāls par 13 Talsu māksliniekiem (darbu reprodukcijas; arī īsas biogrāfiskas ziņas un kontaktinformācija).
scan0022