Iespieddarbi

Talsu gods [katalogs]

Sastādītāja Guna Millersone, teksta autors Jura Boiko, dzeja Gatis Krūmiņš, Talsi: Talsu novada muzejs, 1999, 24 lpp., ilustrācijas.
Fotogrāfi Jānis Buls, Dainis Kārkluvalks, Gvido Kajons, Valdis Frēlihs, dizainers Juris Boiko, iespiests Talsu tipogrāfijā, izdots ar Sorosa Mūsdienu mākslas centra Rīga, Talsu pilsētas domes un Talsu novada muzeja atbalstu.

Talsu mākslinieku un viņu domubiedru – kādreizējo izstādes „Plūdi Talsos” (1987) autoru – jaunās kopizstādes „Talsu gods” katalogs. Reproducēti M. Zelmeņa, J. Boiko, A.Granta, G. Kajona, O. Feldberga, M. Subača, A. Neretnieces, R. Pīpkalēja, Nikifa un Talsu mākslinieku izstādes darbi.

787_scan0020