Uncategorized

Talsiem 100. Skolēnuprāt, nozīmīgākais notikums novadā kopš Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas 1990. gadā

Skolēnu konkursā “Talsiem 100” vidusskolēni iesniedza esejas par tēmu “Nozīmīgākais notikums Talsu, Dundagas, Rojas vai Mērsraga novadā kopš Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas 1990. gadā ”. Piedāvājam dažus citātus no skolēnu esejām.
“Viens no talsenieku lepnumiem ir Talsu novada muzejs, kas kopš 1996. gada 21.decembra ir atkārtoti izvietojies 19. gs. beigās neoklasicisma stilā celtajā baronu fon Firksu mājā, pilsētas augstākajā pakalnā – Tiguļu kalnā. Muzejs ir ļoti nozīmīgs gan etniski, parādot piederību pie Latvijas un Talsiem, gan informatīvi, atklājot un atainojot Talsu novada un citu novadu vēsturi un dabu , gan sabiedriski, savedot kopā un vienojot dažāda vecuma ļaudis.”  Renāte Strazdiņa, Talsu Valsts ģimnāzijas 10.a klases skolniece.

“Kopš es sevi atceros, Talsos ik pa laikam notiek dažādu ēku rekonstrukcijas, labiekārtošanas kā arī pavisam jaunu ēku un apskates vietu izbūves. Konkrēti pēdējo piecu gadu laikā, manuprāt, ir notikuši visvairāk vērienīgi darbi Talsu novadā. Kā viens no svarīgākajiem Talsu novadā pēc manām domām ir slimnīcas uzbūvēšana.” Valters Podskočijs,  Talsu Valsts ģimnāzijas 11.a klases skolnieks.

“Laika gaitā pieminekļa “Koklētājs” nozīme ir arvien vairojusies un tas vairs noteikti nav parasts piemineklis Ķēniņkalna pakājē. Pieminekļa pamatnē ierakstīti nozīmīgi vārdi: “Latvijas saulei – Brīvības cīnītāju piemiņai”. Šobrīd mēs, lūkojoties uz pieminekli, domājam ne tikai par brīvības cīnītājiem, bet arī tautas tradīcijām un saules dziesmām. Uzskatu, ka piemineklis “Koklētājs” kļuvis par lepnumu Talsu iedzīvotājiem un ir apbrīnas vērts it visiem.” Artūrs Ozols,Talsu Valsts ģimnāzijas 11.b klases skolnieks.

“Atceros, ka mācoties sākumskolā bieži vien skolotāja vai kāds muzeja darbinieks stāstīja mums par Koklētāju, ka attēlots ir simbolisks jaunieša tēls, taču es jau maza būdama, uzskatīju, ka šis jauneklis ir viens no aktīvākajiem brīvības cīnītājiem. Tika stāstīts, ka Koklētāju rotā uzraksts “Latvijas Saule”, tad nu mēs – mazie sākumskolnieki –turp devāmies , lai par to pārliecinātos. Lai arī bijām mazi, apzinājāmies to, ka šī ir nozīmīga vieta, tāpēc vienmēr turp ejot, nekad neuzdrošinājāmies skriet pa zālīti, gājām tikai pa trepēm. Tā, protams, tas tie ievērots arī tagad, esot vidusskolēna statusā.” Nikola Šakale, Talsu Valsts ģimnāzijas 11.a klases skolniece.

“Pirms vairākiem gadiem notikums satricināja cilvēkus, ziņu portālus, gan arī televīziju – Talsos nozagts ģērbonis – atkārtoti. Autorei tad vēl bija 8 gadi, bet pēc aptuveni 10 gadiem šis notikums vēl atmiņā. Vēloties uzzināt par šo notikumu, kas norisinājās 2008. gadā, autore devās šī ieintriģējošā notikuma pierādījumu meklēšanā – atrast faktus, lai varētu uzrakstīt šo eseju. Autore atvēra google.lv un ierakstīja meklētājā “talsos nozagts”. Uzzināja daudzus dažādus pārkāpumus, aplaupīto cilvēku stāstus. Un tā arī nonāca līdz ziņai, ko vēlējās atrast – atrada rakstu par nozagto ģerboni.” Arta Kristapšteina, Talsu Valsts ģimnāzijas 11.b klases skolniece.

“Manuprāt, Talsu novada iedzīvotāji var lepoties ar to, ka novadā nepārtraukti notiek dažādi pasākumi, kas paredzēti dažādām vecuma grupām. Viens no nozīmīgākajiem pasākumiem tieši jauniešiem ir Jauniešu diena. Katru gadu tā pulcē un interesanti izklaidē jauniešus no dažādiem Latvijas novadiem. (…) Jaunieši veido mūsu nākotni, tāpēc ir svarīgi domāt par to, kā viņiem dot motivāciju darboties un veidot viņiem interesantu un no kaitīgām vielām brīvu vidi.” Samanta Pluge, Talsu Valsts ģimnāzijas 11. a klases skolniece.

“Tagad  pieminekli “Koklētājs” mēs redzam katru dienu, apmeklējam pasākumus, kuri ir par godu kādam nozīmīgam valsts notikumam, kādai atceres vai svinamajai dienai. Arī es apmeklēju pasākumus pie šī pieminekļa, manuprāt, viens no skaistākajiem atceres pasākumiem ir Lāpu gājiens katru gadu 11. novembrī sākas no Talsu sporta nama un beidzas pie ‘’Koklētāja’’. Šo pasākumu apmeklē ļoti daudz jauniešu, kas norāda uz to, ka mēs varam lepoties ar mūsu jauniešiem, kuri ir patriotiski noskaņoti. Tā ir ļoti patriotiska sajūta, kad nonāc pie pieminekļa, klausies, kā cilvēki runā dzeju par valsti, kuri dzied mūsu tautai nozīmīgas dziesmas un vienkārši mīl mūsu zemi no visas sirds.” Paula Kļaviņa, Talsu Valsts ģimnāzijas 10. klases skolniece.

“Nelaime, kas notika 1997.gada 28.jūnijā. Valsts ugundzēsības un glābšanas dienestu svētku laikā. (…) Svētki vel nebija pat pusē, kad notika nelaime,kas paliks atmiņā daudziem cilvēkiem uz mūžu. Policijas un ugunsdzēsēju svētki pārvērtās par “asins pirti,” jo lūza pacēlājgrozs. Šis mirklis, ko negribam atcerēties,ko vēlamies izdzēst no savas atmiņas, bet tas nav iespējams,jo mums ir atmiņa. Ne viens cilvēks negaidīja,tādu traģisku notikumu.” Alise Perlancika, Talsu Valsts ģimnāzijas 11. b klases skolniece.

“11.novembris ir gaidīts datums, kurā Rojas novada iedzīvotāji un jaunsargi kopīgi dodas gājienā cauri Rojai ar svecītēm un lāpām rokās ,veidojot gaismas jūru ,pieminot Latvijas brīvības cīnās kritušos varoņus, kuri bija drosmīgi, bezbailīgi aizstāvot savu zemi Latviju.  11.novembrī soļojot šajā gājienā kā jaunsargs ,es vairāk apdomāju brīdi un visu dzirdamo cilvēku stāstus un runas. Tas ir īpašs brīdis, jo es apzinos, ka šī piemiņas diena ir diena ,ar kuru mēs varam lepoties, jo tie bija mūsu senču senči, kuri drosmīgi devās cīņā, lai aizstāvētu Latviju un latviešus – savu ģimeni, taču tā ir arī diena, kura liek atcerēties ne tikai drosmīgos latviešus, bet arī zaudējumus kara laukā.” Adreāna Reilija Davidoviča, Talsu Valsts ģimnāzijas 10. klases skolniece.

“Talsu apriņķa vīri piedalījās Brīvības cīņās un daudzi šajās kaujās par Latviju zaudēja dzīvību. Lai godinātu šos varoņus Talsos nolēma izveidot piemiņas vietu. Daudzus gadus vāca ziedojumus, sprieda par pieminekļa vietu, veidu un rīkoja pieminekļa projektu konkursu. Kā arī sākotnēji piemiņas vieta bija paredzēts veidot Talsu pilskalnā, bet šī ideja neīstenojās tikai tāpēc, ka tur tika atrasti pārāk daudzas arheoloģiskas vērtības. Tādēļ nolēma viņu celt Leču kalnā, kur nu viņš vēljoprojām atrodas – stalts, spēcīgs jauneklis ar kokli rokās, raugās uz Talsu pakalniem un ik dienas atgādina par notikušo.” Sindija Glodena, Talsu Valsts ģimnāzijas 11. b klases skolniece.