AktualitātesVēstures jaunumi

Svētku diena Talsiem

  1. aprīlis – mūsu pilsētai dzimšanas diena. Šogad jau 104 gadi, kopš „Talsiem tikai pēc Februāra revolūcijas – 1917. gada 15. aprīlī ar Pagaidu valdības izdotu likumu”[1] piešķīra pilsētas tiesības.

Ko par mūsu pilsētu teikuši un kādu to iztēlojušies cilvēki dažādos laikos:

  • „Savdabīgi skaistā Talsu pilsēta atrodas uz deviņiem pakalniem varenā kuršu pilskalna pakājē un divu ezeru stāvajos krastos. Talsi ir kalnu un dārzu pilsēta.”[2]
  • „Talsu pilsēta viskrāšņākā ir ziedonī un vasarā. Sevišķi skaista tā liekas, ja tiek aplūkota no augstākām vietām, piemēram, pilskalna, rītos vai vakaros. Pilsēta atrodas uz kalniem un [..] ezera. Tagad abi katrā pusē pilsētai esošie ezeri senāk bijuši viena nedalīta ūdens platība.

[..] Valsts svētkos uz pilskalna un otrpus ezeriņa, pilsētas dārzā, garos mastos tiek pacelti lieli karogi. Talsi ir kalnu, dārzu un ezeru pilsēta. Kur vien skaties – mājas grimst koku zaļumā.”[3]

  • „Talsi no dabas apveltīti bagātīgi, jo atrodās ļoti jaukā, romantiskā vietā — kalnājos starp diviem ezeriem. Tāpēc ari Talsi nes nosaukumu „Kurzemes pērle”, kas viņiem godam pelnīta.”[4]

Par „Kurzemes pērli” ar skaistajiem dārziem savulaik jūsmojuši daudzi pilsētas viesi. Savukārt Talsu iedzīvotāji piedalījušies neklātienes diskusijā – „Kādu vēlos redzēt savu pilsētu”. Diskusijas apkopojuma fragmentā dažas no idejām: „Jaunas izmaiņas pilsētā radīs Kareivju ielas izbūve. Tās turpinājums būs tilts pāri Vilkmuižas ezera galam, Gravas ielas rajons un nobeigums uz Laidzes ielu pretī Rožu ielai. Šī jaunā un plašā iela, izejot cauri jaunajam administratīvajam centram, savienos Revolūcijas un Padomju ielu (Dundagas un K. Mīlenbaha ielu).

Vilkmuižas ezera austrumu krastā aiz tirgus paviljona Dzirnavkalnā pacelsies jaunais kultūras nams un novadpētniecības muzejs. Pretējā kraujā Grota un Kareivju ielas rajonā izveidosies rajona administratīvais centrs ar rajona izpildu un partijas komitejas ēkām, viesnīcu, kafejnīcu un sporta zāli. Reizē ar šā kvartāla izbūvi labiekārtos brīvos laukumus un krauju Krasta ielas rajonā.”[5]

Dažas no šīm iecerēm realizētas, bet dažas – labi, ka nē.

Svētku reizē Talsiem novēlu iedzīvotājus, kuri katrs jūtas kā savas pilsētas saimnieks. Pilsētas saimniekiem – dzīvot tā, lai varam lepoties gan ar pilsētas pagātni, gan ar nākotnes iecerēm un to realizēšanu. Sveicieni arī divām citām mūsu novada gaviļniecēm – Valdemārpilij un Sabilei!

Lidija Grīnvalde,

Talsu novada muzeja speciāliste vēstures jautājumos

Sākuma attēls: Skats uz pilsētu  pāri Talsu ezeram. TNMM 14817-2

[1] Znotiņš J., Andersons A. Talsi. Rīga, 1960, 15. lpp., TNMM 26781

[2] Turpat 7. lpp.

[3] Indriksons Ž. Tūrista piezīmes. Jaunā Balss. 1937, 6. janv., 152. lpp.

[4] Kalnastrauts Talsi, mostaities! Talsu Balss. Nr. 15, 1935, 12. apr., 2. lpp.

[5] Klismets J. Tikai kopīgiem spēkiem. Padomju Karogs. Nr. 5  1972, 11. janv. 2. lpp.