AktualitātesDabas jaunumiIzstādes muzejā

Svešie mūsu dabā

Talsu novada muzeja 3. stāvā būs apskatāma Latvijas Nacionālā dabas muzeja izstāde “Svešie mūsu dabā” . Tajā apmeklētāji varēs uzzināt par kokaugiem, lakstaugiem, gliemežiem, kukaiņiem un zīdītājiem, kas mūsu dabā ir „svešinieki” un kļuvuši par ciemiņiem uz palikšanu. Izstādes atklāšana paredzēta 3. novembrī plkst. 14.00.

Latvijā savvaļā sastopami vairāki simti augu un dzīvnieku sugu, kuru dabiskā izcelsme ir Amerika, Āzija un citi reģioni. Daļa no šīm sugām kļuvušas par invazīvām. Izstādē varēs uzzināt, kuras ir svešzemju sugas un no kurienes tās ienākušas Latvijā, ko darīt, lai nepieļautu tālāku sugu izplatīšanos. Izstāde būs interesanta ģimenēm ar bērniem, skolēniem, vides speciālistiem un ikvienam, kam rūp Latvijas daba.

Augu un dzīvnieku sugu pārvietošanās ir dabiska parādība, tomēr lielākoties to veicinājusi cilvēku darbība. Jaunajās teritorijās vairums šo sugu nespēj izdzīvot ārpus cilvēku radītiem dzīves apstākļiem, tomēr daļai izdodas pielāgoties dzīvei savvaļā, kur tās var radīt būtisku ekoloģisko un ekonomisko kaitējumu – kļūt invazīvas.

Latvijā savvaļā ir ap 630 svešzemju augu sugas, bet lielākajai daļai no tām nepiemīt invazīvas sugas pazīmes. Par invazīvām sugām uzskata aptuveni 35–50 sugas, un tās sastopamas gan uz sauszemes, gan ūdeņos.

Izstādes līdzautore, Dabas muzeja ekoloģe Lauma Goldblate stāsta:Visas svešzemju sugas nav invazīvas. Invazīva ir suga, kuras izturēšanās vietējās ekosistēmās ir agresīva. Parasti tā sekmīgi izplatās un izkonkurē vietējās sugas. Viens no piemēriem ir Amerikas signālvēzis, kurš ne tikai pārnēsā slimības, bet arī, nonākot Latvijas upēs, konkurē par barību un dzīves vietām ar aizsargājamo platspīļu vēzi, kas ir vietējā suga. Tāpat, iespējams, daudzi pamanījuši puķu sprigani, kas strauji izplatās ceļmalās un krastmalās, samazinot bioloģisko daudzveidību. Bieži vien cilvēki neaizdomājas par sugu savstarpējo mijiedarbību, tāpēc ir būtiski par to runāt.”

3. novembrī plkst. 14.00 kopā ar izstādes atklāšanu, ikviens varēs piedalīties Dabas muzeja ekoloģes Laumas Kupčas nodarbībā “Ciemiņš uz palikšanu”. Izstāde muzejā būs apskatāma līdz 15. decembrim.

 Nodarbības laikā tiek veidota izpratne par dinamiskajiem sugu areālu izmaiņu procesiem – gan dabiski noteiktiem, gan cilvēku izraisītiem –, kā arī par šo procesu cēloņiem un sekām. Kopīgi tiks noskaidrotas, kuras no Latvijā sastopamajām augu, sēņu un dzīvnieku sugām ir vietējās, bet kuras – ienākušas no citiem reģioniem.