Aktualitātes

Stāsta Pēteris Simsons

Intervija ar Pēteri Simsonu Latvijas PSR Augstākās Padomes deputātu no Talsiem, kurš balsoja par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu.

VIDEO

Intervēja Raimonds Felšs,

Talsu novada muzeja galvenais speciālists izglītojošā darbā

Video: Edgars Lācis

Sākuma attēls: Fragments no Ineses Vemperes veidotās ceļojošās izstādes “”Pie pleca plecs” Latvijas Tautas frontes darbība”” planšetēm. Foto: Sandis Priede