Aktualitātes

Spodrināsim!

Pavasarī, mostoties dabai, arī mēs paši kļūstam mundrāki un rosīgāki, vēlamies izmēzt tumšās ziemas sārņus un palīdzēt uzplaukt apkārtnei un labajam sevī. Ar mērķi padarīt vidi tīrāku kopš 2008. gada tiek organizēta Lielā talka, kas šogad izsludināta 24. aprīlī.

Latvijā talkas apkārtnes sakopšanai rīkotas jau izsenis. 20. gadsimta 30. gados visā valstī plaši tika organizētas Spodrības nedēļas, kad aicināja tautu atgriezties pie tautasdziesmās atklātajiem senču cildenajiem tikumiem – spodrības istabā un sētā, rūpīga darba un daiļuma mīlestības.

Spodrības nedēļas mērķis bija radināt tautu kopējiem darbiem un veidot dzimteni krāšņāku kā laukos, tā pilsētās. Popularizēta arī talku praktiskā nozīme: “Netīrība ir dažādu kaitīgu baciļu mīļākais mājoklis. Spodrinot savas mājas, mēs uzsākam sekmīgu cīņu pret daudzām dažādām slimībām, kas mums vienmēr uzglūnē.” (Laikraksts “Talsu Balss”, Nr. 17, 1938. TNMM 17665.)

Nedēļas ietvaros visā Latvijā notika gan praktiski tīrīšanas darbi mājās, skolās, darbavietās un apkārtnē, gan teorētiski kursi un priekšlasījumi, piemēram, par tīrīšanas paņēmieniem, žurku un peļu apkarošanu. Rosīgi piedalīties Spodrības nedēļā aicināja brošūras un pastkartes, priekšlasījumi un raidlugas radiofonā. Sakopšanas darbu organizēšanai valstī, arī Talsos un pagastos, izveidoja komitejas.

Apkārtnes sakopšanas pasākumus parasti uzsāka ar svinīgu uzrunu par nedēļas nozīmi, himnu un “Dziesmu brīvai Latvijai”. Tad ar lāpstām, grābekļiem un slotām “bruņojušies” skolēni, organizāciju un iestāžu pārstāvji devās iepriekš izplānotos uzkopšanas darbos, tīrot parkus, apstādījumus un citas sakopjamas vietas.

Muzejs glabā fotogrāfijas, kur iemūžināta Talsu mazpulka dalībnieku rosīšanās Spodrības nedēļā 1938. gada aprīlī. Mazpulcēni, dziesmas dziedot, no Talsiem devušies uz tuvējām Āžu mājām Nurmuižas pagastā, kur iekārtojuši vietu jūnijā plānotajai Talsu-Ventspils novada mazpulku lielajai nometnei. Tur līdzinājuši un sakopuši kalnu, tīrījuši māju pagalmu, ierīkojuši košumdārzu un balsinājuši istabu. Āžu māju saimniece čaklos talciniekus cienājusi ar maizi un pienu (TNMM 21709; “Talsu Balss”, Nr. 17, 1938).

Nedēļai noslēdzoties, paveikto vērtēja īpašas komisijas. Centīgākie Spodrības nedēļas māju un apkārtnes uzposēji saņēma apbalvojumus – piemiņas lietas, atzinības rakstus, nelielu naudas summu vai praktiskus mājturības priekšmetus. Godalgoja arī presē publicētos Spodrības nedēļai veltītos rakstus. 1938. gadā otrā godalga piešķirta laikraksta “Brīvā Zeme” 90. numurā publicētajam novadnieka, rakstnieka Viļa Veldres (1908–1940; īst. v. Fricis Jānis Gulbis) rakstam “Tīra pasaule un skaidra sirds”, kur izskan aicinājums veidot tīru ne tikai apkārtējo pasauli, bet arī katra dzīvi.

Zanda Konošonoka,

Talsu novada muzeja direktora vietniece

Attēli no Talsu novada muzeja krājuma:

  1. Brošūra “Spodrināsim savas telpas” 1938. gada Spodrības nedēļai no 24. aprīļa līdz 1. maijam, piederējusi Strazdes lauksaimniecības biedrībai. ZP 6191
  2. Talsu mazpulka dalībnieki Spodrības nedēļā Nurmuižas pagasta Āžu kalnā 1938. gada aprīlī. TNMM 21 709/7