AktualitātesVēstures jaunumi

Sofijai Birzniecei -145

29.februārī pirms 145 gadiem dzimusi dzejniece, dramaturģe Sofija Birzniece (Birznieku Sofija, 1876 – 1959). Daži viņas biogrāfijas posmi cieši saistīti ar Talsu novadu, Sabili. Dzimusi Zemītes pagasta “Ņoņu” saimnieku Ferlanta  un Lības  Birznieku ģimenē kā sestais un jaunākais bērns. Ferlants Birznieks un Lība Vīgante Zemītes luterāņu baznīcā laulājās 1858. gadā. Birznieku ģimenē piedzima bērni : Kārlis (1859 – 1951), Ieva (1861), Latiņa (1864 – 1951), Trīne (1867 – 1889), Juris (1871 – 1950), Sofija (1876 – 1956). Sofija Birzniece mācījusies Zemītes pagastskolā un Kandavas meiteņu skolā. Kārlim, Latiņai, Jurim un Sofijai tuva bija literatūra un teātris. Māsas Sofija un Latiņa uzskatāmas par pirmajām 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma dzejniecēm, kuru dzejas publicētas periodikā. Māsas Latiņas ietekmē Sofija dzejot sāka 15 gadu vecumā. Sofijas Birznieces dzejoļi sāka parādīties 1900. gadā periodikā. Vēlāk tie sakopoti krājumos “Dzejas” (1903.) un “Saule un sirds” (1926.). 1922. gadā izdota luga “Dzīvībai”. No 1903. līdz 1915. gadam māsai Latiņa Sabilē piederējis grāmatu veikals. 1906. gadā brālis Juris atvēris Kandavā grāmatu veikalu un Sofija strādājusi tur. Līdzās brālim Jurim Sofija aktīvi piedalījusies Kandavas Sadraudzīgajā biedrībā – dziedājusi  korī un darbojusies teātrī.

Pēc dzejnieces Sofijas Birzniece aiziešanas mūžībā saimniecība “Ņoņas” palika tukšas. Vecsaimniecība “Ņoņas” jau no 18. gadsimta beigām bija Birznieku dzimtas mājas.

Kristiāna Skromule,

Talsu novada muzeja speciāliste vēstures jautājumos

Attēli: Publicitātes foto

1922. gadā izdotā grāmata “Dzīvībai”.        TNMM 10631
Pastkarte. 20. gs. 20. gadi. TNMM 6596