Uncategorized

Šodien Starptautiskā jaunatnes diena

1999.gadā pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas iniciatīvas tika izveidota Starptautiskā jaunatnes diena, kura tiek atzīmēta 12.augustā un pievērš uzmanību jaunatnes lomai sabiedrībā.  Šīs dienas ietvaros notiek dažādi pasākumi un aktivitātes, kuri ir ne vien izglītojoši, bet arī izklaidējoši.

Katru gadu Jaunatnes dienai ir kāda konkrēta tēma, kas ir vadmotīvs visām aktivitātēm. 2022.gada Jaunatnes dienas tēma ir “Paaudžu solidaritāte: pasaules radīšana visiem vecumiem”, kuras mērķis ir pastiprināt vēstījumu, ka ir nepieciešama visu paaudžu sadarbība. Šogad tiks veicināta arī izpratne par konkrētiem šķēršļiem paaudžu solidaritātei, jo īpaši attiecībā uz vecumu, kas ietekmē jaunus un vecus cilvēkus, vienlaikus negatīvi ietekmējot sabiedrību kopumā.

Lai gan oficiāli šī diena apstiprināta tikai 1999.gadā, jaunieši bijuši aktīvi  un līdzdarbojušies vietējā sabiedrībā jau gadiem arī Talsu apkaimē, tādēļ Talsu novada muzejs aicina ieskatīties muzeja krājumā esošajās fotogrāfijās, kas atspoguļo jauniešus dažādās aktivitātēs dažādos laikos.

Atsauce, pārpublicējot Talsu novada muzeja krājumā esošās fotogrāfijas, obligāta!

Kate Elza Freimane, Talsu novada muzeja praktikante