Aktualitātes

Skolotājam un rakstniekam Ernestam Dinsberģim – 205

Mūsu cienījamais novadnieks dzimis gadu pirms dzimtbūšanas atcelšanas Kurzemē 1816. gada 12., bet pēc jaunā stila 24. janvārī. Četrus gadu desmitus bijis skolotājs Kubeles skolā. Līdzās skolotāja darbam sarakstījis vairāk kā simtu dažāda satura grāmatu, pirmais latviešu valodā tulkojis pasaules klasiķu darbus: Homēra „Odiseju” un H.Bičeres  – Stovas „Krusttēva Toma būdu”, uzrakstījis četru sējumu „Vispārīgo vēsturi”.  Oriģinālsacerējumos  E. Dinsberģis atklājies kā valodnieks, kas vācisko apzīmējumu vietā ieviesis dzimtās Dundagas izloksnes vārdus. Viņš palicis latviešu kultūras vēsturē kā čakls tautas apziņas modinātājs un spilgts sava laika rakstu valodas atspoguļotājs.

Ikdienā piedāvājam izglītojošu programmu par E.Dinsberģa lomu 19. gadsimta latviešu rakstu valodas veidošanās procesā, bet muzeja krājumā rūpīgi glabājam vairākus viņa oriģinālsacerējumus un tulkojumus.

Kūtru prātu lai mēs nīstam, /Uzticīgi strādājam,/Lai kā zvaigznes gaiši spīdam/ Visur, kur vien dzīvojam./    E.Dinsberģis

Gita Kļaviņa,

Talsu novada muzeja galvenā speciāliste darbā ar sabiedrību

Attēls: Ernests Dinsberģis 1889. gadā, kad viņam par nopelniem rakstniecībā un pedagoģiā piešķirts Svētā Staņislava ordenis. Talsu novada muzeja krājums