Krājuma jaunumi

“Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”- UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistra nominācijā

Talsu novada muzeja krājumā atrodas UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistra nominācijā „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss” iekļautās vēstules.
Viena no tām ir laikraksta „Talsu Vēstis” bijušā korespondenta Voldemāra Vadziņa dāvinājums – apsveikums uz bērza tāss. To sūtījusi viņa māte Lizete Lūcija Vadziņa-Vāciete(1920-2002) no izsūtījuma Sibīrijā Tomskas apgabalā vīram Kārlim (1908-1981) uz cietumu Komi 1950.gada Lieldienās.
Otra saistās ar dzejnieku un rakstnieku Aleksandru Pelēci, kurš 1969.gadā, pēc atgriešanās no Amūras apgabala Sibīrijā, Talsos atrada mājvietu. Vēstuli A.Pelēcis rakstījis vienai no savām bijušajām skolniecēm Veltai Kalniņai 1953.gadā.

Daija Lēmane,
Talsu novada muzeja galvenā krājuma glabātāja

2012. gada 21. septembrī  Talsu novada muzejā  tika atklāta UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” atpazīstamības zīme Latvijas nacionālā reģistra nominācijā “Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss” iekļautajām vēstulēm.