Pasākumi

Sarīkojums “Noklusētais karš” 10. novembrī

Partizāni pirms došanās pildīt uzdevumu 1950. gada janvārī. Vidū Pēters Čevers. Foto: Ilmārs Lapsa

Tuvojoties 11. novembrim – Lāčplēša dienai, un 18. novembrim – Latvijas Republikas proklamēšanas dienai, apzināti vai gluži neviļus jāpiemin tie, kuri izšķīrās atdot savas dzīvības uz tēvzemes brīvības altāra. Parasti mēs, Latvijas patrioti, šos varoņus saistām ar Latvijas Brīvības cīņām, kas notika no 1918. līdz 1920. gadam. Tomēr šoreiz runa ir par vīriem, kuri pēc dažiem gadu desmitiem patvērās Latvijas mežos, lai no turienes dotos cīņā pret PSRS okupācijas varu.

Latvijas nacionālo partizānu karam, kas ilga no 1944. līdz 1956. gadam, bija vairāki cēloņi un iemesli, bet galvenais bija latviešu tautas nacionālās neatkarības alkas. Plašas Latvijas iedzīvotāju aprindas, pieredzējušas “Baigā gada” komunistu varas represijas, negribēja pieļaut Latvijas reokupāciju. Tādējādi izvērsās vispārēja tautas pretestība padomju varai, kur viena no izpausmes formām bija nacionālo partizānu kustība kā bruņota cīņa pret padomju okupācijas karaspēku un komunistisko padomju režīmu Latvijā. Vairums partizānu grupu veidojās neorganizēti, iekļaujoties gan Sarkanās armijas dezertieriem, gan daudziem leģionāriem, kuri nevēlējās pakļauties kapitulācijai un rezultātā nokļūt Sibīrijas lēģeros. Pēckara gados, pastiprinoties padomju varas iestāžu represijām, arī zemnieki papildināja brīvības cīnītāju rindas.

Dažreiz par nacionālo partizānu grupu kodolu kļuva latviešu karavīri, kurus sagatavoja nacistu izlūkdienests diversiju darbam padomju karaspēka ieņemtajos apgabalos.  Talsu apriņķī kopumā pastāvēja aptuveni 15 nacionālo partizānu grupas, kuras arī vērsās pret vietējām padomju iestādēm un to darbiniekiem. Viena no ievērojamākām bija 19. ieroču SS grenadieru divīzijas 43. pulka prettanku rotas komandiera kapteiņa Pētera Čevera (1914–1951) vadītā partizānu grupa, kas savu darbību izvērsa Vandzenes, Upesgrīvas un Nogales pagastos. Saistībā ar šo un citu partizānu grupu pašaizliedzīgu un drosmīgu, bet vienlaicīgi traģisku pretestību čekas karaspēkam un citiem padomju iekārtas atbalstītājiem, patriotu nedēļas ietvaros Talsu novada muzejs 10. novembrī plkst. 13.00 aicina apmeklēt sarīkojumu, kas veltīts karam, par kuru visi klusēja, bet daudzi zināja. Sākumā vārds tiks dots ielūgtam viesim – 12. Saeimas deputātam un vēsturniekam Ritvaram Jansonam, kurš izklāstīs Latvijas nacionālo partizānu kara cēloņus un raksturos tā norisi. Pēc tam ar savu prezentāciju par Pētera Čevera partizānu grupu uzstāsies bijušais Totalitārisma seku dokumentēšanas centra darbinieks un ilggadējais nacionālo partizānu kustības pētnieks Talsu novadā Jānis Vasiļevskis. Vēl sarīkojuma laikā tiks parādīts videosižets, kur būs skatāma intervija ar kādreizējo P. Čevera grupas nacionālo partizānu Ārendu Lapiņu.

Uz sarīkojumu tiek aicināts ikviens, kuram ir svarīga mūsu tautas vēsture un tās varonīgā cīņa pret svešām varām.

Alfrēds Moseičuks,

Talsu novada muzeja krājuma glabātājs