Izstādes muzejāKrājuma jaunumi

Rotaļlietu un skolas lietu izstāde

Par godu Zinību dienai no 3. līdz 9. septembrim apskatāma 1980.- 1990. gadu rotaļlietu un skolas lietu izstāde, kurā apskatāmi gan iedzīvotāju saglabāti, gan muzeja krājumā esoši priekšmeti.

Izstādē izmantoti  Aijas Pudures, Airas Blumbahas, Alda Denčika, Alfrēda Moseičuka, Anitas Undreses, Baibas Lorences, Dzintras Ūdres, Egitas Sudakovas, Gunas Bērziņas, Ievas Beltiņas, Ievas Priedes, Ilzes Celmas, Ilzes Kalnbirzes, Īras Vēberes, Kristiānas Skromules, Lidijas Grīnvaldes, Līvas Karlsones, Sandras Vronovskas, Sanitas Liepiņas,  Zandas Konošonokas un Talsu novada muzeja krājuma materiāli.

Ieva Priede,
Talsu novada muzeja galvenā speciāliste izglītojošā darbā