Uncategorized

Radiola “Daugava”

S. Popova vārdā nosauktās Rīgas radiorūpnīcas radiolas “Daugava” ražošana iesākās 1954. gadā un turpinājās līdz 1959. gadam. Radiola sastāvēja no superheterodīna sešu lampu 2. klases uztvērēja un universāla atskaņotāja parastām un ilgi spēlējošām skaņuplatēm diametrā līdz 30 cm. Lai klausītos ierakstu no skaņuplatēm, bija nepieciešams pacelt priekšpuses lejasdaļā redzamo diapazonu skalu līdz iedegas lampiņa, kas norādīja uz atskaņotāja darbības gatavību. Savukārt, radiolas uztvērējs, kā toreiz daudzi citi, uztvēra stacijas uz gariem, vidējiem un diviem īsviļņiem. Vadības slēdži aparāta iestatījumu, skaļuma un toņa regulēšanai atrodas sānu nišās, bet diapazonu taustiņu pārslēdzējs – virs skalas. Zīmīgi, ka tā bija pirmā radiola PSRS, kurai diapazonus pārslēdza ar taustiņu palīdzību. Korpuss izgatavots no koka, atdarinot vērtīgas koksnes sugas, un plastmasas sieniņas priekšpusē. Līdz ar to radiolas “Daugava” svars sasniedza 21 kilogramu.

Foto: Sandis Priede

One thought on “Radiola “Daugava”

Comments are closed.