Uncategorized

Putnu dienas ‘2019

Visu aprīļa mēnesi Talsu novada muzeja piedāvājumā būs Putnu dienām veltīta izstāde un izglītojoša programma “Putnu olas”. Izstādē varēs apskatīt meža putnu, lauku putnu un ūdeņu putnu olas. Nodarbībā noskaidrosim,  kāpēc dažiem putniem olas ir baltas, bet citiem raibu raibās. Izpētīsim kopā arī olu formas. Izrādās, ka ir gan apaļas, gan koniskas formas olas. Uzzināsim – kāpēc.

Nodarbības ilgums: 40 min.
Informācija un pieteikšanās pa tālr.: 26841236.:

Programmas izmaksas:

  • skolēnu grupai muzeja teritorijā, ja ar izglītības iestādi nav noslēgts līgums – € 0.80 personai;
  • skolēnu grupai muzeja teritorijā, ja ar izglītības iestādi ir noslēgts līgums – € 0.40 personai;
  • pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu grupai muzeja teritorijā – € 0.40 personai.

Linda Smilga- Šimpermane,

Talsu novada muzeja galvenā speciāliste dabas jautājumos